Betyg och behörighet

Sommarskola inte för dem med störst behov

Fyra av tio elever som deltagit i sommarskola i år blev behöriga till gymnasiet. Vilka betygsavgörande knutar det är som lösts genom ett par veckors extra skola på sommaren är dock oklart.

– Det är ju väldigt begränsat med tid, så det handlar inte om de elever som behöver omfattande stöd, säger Eva-Lotta Andersson, undervisningsråd på Skolverket.

Siffran var densamma för fyra år sedan – ungefär fyra av tio blev behöriga. Om det stabila resultatet ska bedömas som en framgång eller inte är svårt att avgöra då premisserna för lovskolan är ganska lösa, och verksamheterna kan ha olika inriktning och utmaningar.

Lov- och sommarskola riktar sig mot elever i årskurs 6–9 i grundskolan och vissa elever på gymnasieskolans yrkesprogram. Utöver det är inte målgruppen för åtgärden närmare definierad. En huvudman kan ordna extra skola på loven för vissa utvalda elever inom dessa grupper, eller för alla.

– Vilket resultat man uppnår påverkas ju av hur man lägger upp verksamheten, vilka grupper man väljer, säger Eva-Lotta Andersson.

Lov- och sommarskola är lokala initiativ som finansieras genom statsbidrag. För 2014 är bidragsutrymmet 78 miljoner kronor för, men Skolverket beräknar att endast 28 miljoner kommer att betalas ut. Trots det vill regeringen nästan fördubbla storleken på statsbidraget till 150 miljoner redan nästa år.

Då ingår visserligen en utvidgning av sommarskolan till att omfatta hela gymnasiet, och inte bara vissa elever på gymnasieskolans yrkesprogram som det är idag. Men det är svårt att uppskatta hur stort intresset kommer att vara kommande år.

– Det här är ett bidrag som togs bort ett par år och sedan kom tillbaka i år igen. Många hade ambitioner att starta upp verksamhet men lyckades inte göra det. Det är svårt att få ihop det på kort tid. Till nästa år har de fått en längre planeringstid, säger Eva-Lotta Andersson.

På mindre orter har planerna på lovskola i vissa fall fått ställas in eftersom de få lärare som finns att tillgå inte velat eller kunnat jobba på lovet. Men det finns i dagsläget inga planer på stöd från Skolverket i någon annan form än genom statsbidraget.

Kommentera