anders-almgren-810
Betyg

LR: Ämnesbetyg istället för rätt att överklaga

Principiellt ja till att överklaga myndighetsbeslut, enligt LR:s Anders Almgren. Men nackdelarna med att låta eleverna överklaga betyg väger tyngre än principen, menar han, och föreslår istället ämnesbetyg.

Eleverna borde kunna överklaga sina betyg. Det anser Emil Gustavsson, ordförande i Sveriges elevkårer. Skälet är i första hand att det rör sig om myndighetsutövande.

– Principen att myndighetsutövning ska kunna omprövas tycker vi är rätt. Men nackdelarna med förslaget överväger fördelarna och det låter sig inte göras, säger Anders Almgren, vice förbundsordförande i Lärarnas riksförbund.

Senast 2011 var förslaget uppe på remiss. Lärarnas riksförbund var av samma uppfattning då som nu – och dåvarande utbildningsminister Jan Björklund sågade förslaget. Det skulle enligt honom bara leda till ökad byråkratisering och kosta omkring 250 miljoner kronor årligen.

­– Risken är att många överklagar betygen om det här införs. Och det kommer att kosta mycket pengar, pengar som inte finns, säger Anders Almgren.

Förslaget riskerar att innebära ökad dokumentationsbörda, enligt Anders Almgren, eftersom lärarna skulle krävas på bevis på att betyget är rätt.

– Det finns också en risk för ökad fixering vid skriftliga resultat av samma anledning, säger han.

Emil Gustavsson tror att möjligheten till att överklaga betyg skulle bidra till att minska elevernas stress. Men det kan man istället komma tillrätta med genom införande av ämnesbetyg, menar Anders Almgren.

– Kursbetygen skapar stor stress, eftersom du inte får misslyckas med något av momenten på vägen utan att det drar ner helhetsbetygen. Ämnesbetyg skulle minska stressen radikalt.

Genom kollegialt arbete, fortbildning och tid, kan lärarna minska risken för felaktigt betyg, menar Anders Almgren.

– Man ska i högre grad lita på lärarna och de ska i högre grad ha kunskap om betygssättning samt ges tid att arbeta mer tillsammans, säger han.

Kommentera