lars_windisch_el

Lars Windisch

Yrkesprogram

LR: Förslagen om yrkesprogram är mest kosmetika

Både regeringen och Alliansen har presenterat förslag på förändrade yrkesprogram senaste tiden. Men Lars Windisch på Lärarnas Riksförbund menar att de inte förändrar något i grunden.

Regeringen vill göra gymnasiets yrkesprogram högskoleförberedande, och Alliansen vill införa ett tvåårigt, praktikfokuserat yrkesprogram för elever som misslyckats i grundskolan.

Lars Windisch, ämneslärare, styrelseledamot i LR och engagerad i förbundets ämnesforum för yrkesämnen, är positiv till uppmärksamheten som ges till yrkesprogrammen men påpekar att det som står i förslagen går att genomföra redan idag.

– Huvudmännen skulle kunna genomföra båda de här förslagen nu, det är mest kosmetika. Vad jag förstår av Alliansens förslag så vill man inte ersätta de treåriga yrkesprogrammen, utan att man ska komplettera med en tvåårig linje för de som inte klarat av högstadiet. Det är en möjlighet som skolverket gått ut med redan tidigare, att kunna läsa ett yrkespaket inom det individuella programmet, med fokus på praktik och minimalt med teori. Så det är snarast en formalisering av något som redan idag går att göra, säger han.

Regeringens förslag om att utöka undervisningstiden i svenska och engelska på yrkesprogrammen och därmed göra dem högskoleförberedande har tillsammans med förslaget om att återinföra estetiska ämnen på alla gymnasieprogram stött på patrull i riksdagen, och ser ut att inte bli av.

– LR står bakom regeringens förslag, vi tycker det är bra att eleverna får en möjlighet att få högskolebehörighet. Men förslaget behövs ju inte om huvudmännen erbjuder den här möjligheten ändå, vilket de kan, säger Lars Windisch.

Han har en annan idé om vad yrkesprogrammen behöver för att bli mer attraktiva.

– Det behöver bli tydliga yrkesprogram som ännu mer skiljer sig från varandra. Så att eleverna får spetsa in sig på det de ska bli riktigt duktiga på det de ska ägna sig åt i sitt yrkesliv. Och de behöver behöriga legitimerade lärare som har tid för sina elever. LR står klart och tydligt för att även yrkeslärarna ska ha legitimation. Man måste vara oerhört kompetent inom sitt ämne, oavsett om det är historia, restaurang, elämnen, fordonsteknik eller svenska, men man måste också ha en lärarutbildning.

Lars Windisch tror att de politiska förslagen kan vara en fråga om positionering inför valet.

– Det är klart att det här ser ut att vara en tydlig skillnad, men om man granskar det så är det inte egentligen så stor skillnad. Men det kan se så ut och det kan vara ett sätt för partierna att utmärka sig inom en fråga där man egentligen är ganska överens. Som politiker är det bra med tydliga skiljelinjer. Men det skolan behöver är enighet, långsiktighet, och stabila spelregler.

Kommentera