sarastarinteut

Barn och unga far illa och klarar inte sina studier, menar Sara Svanlund, LR.

Nyanlända

”Det vore inhumant att inte reagera på utvisningarna”

Lärare som ordnar nödboenden, frågar efter mat på härbärgen till sina elever. Och som funderar på att gömma dem.
– Det vore inhumant att inte reagera, säger Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Så kan du bidra

Sara Sara Edvardson Ehrnborg, #Vistårinteut: Bara lyssna och finnas där och säga ´jag fortsätter kämpa och jag vill att du också gör det för om du inte kämpar kan jag inte fortsätta, vi måste fortsätta och vi kommer aldrig att ge oss.”

Ibland försvinner elever från en dag till nästa. Migrationsverket flyttar åldersuppskrivna ensamkommande flyktingar, ibland långa avstånd från kommunen där de går i skolan.

– Lärarna håller på att dö, deras hjärtan håller på att brista. Det finns en sån frustration och en sån sorg och en sån vanmaktskänsla, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Hon är samordnare på en mottagningsenhet för flyktingar, i grunden är hon lärare.

Sara Edvardson Ehrnborg förklarar att de små och sköra nätverk som de ensamkommande byggt upp där de går i skolan rämnar, och de tidigare eleverna placeras i nya kommuner utan någon de känner.

– Skolans uppdrag är att främja deras lärande, trygghet och studiero. Det är på punkt efter punkt som Sverige bryter mot skollagen, säger hon.

I kommunen där hon arbetar får ungdomarna stanna i skolan även efter det att de fyllt 18 och är myndiga.

– Så många gånger som jag har tänkt att om det skulle ändras skulle jag inte kunna jobba kvar. Många lärare ser det som ovärdigt för professionen och inhumant att följa bestämmelserna, säger ärhon.

Myndighetsdagen gör det svårare att få stanna permanent i Sverige. Och den nya lagen om att ensamkommande ska få avsluta sina gymnasiestudier här får liten betydelse, enligt Sara Edvardson Ehrnborg.

Beslutet gäller inte de personer som fått avslag, utan bara de som fått en frist innan utvisning, en så kallad uppskjuten verkställighet.

– Mellan januari och idag handlar det om 200 som fått uppskjuten verkställighet, av drygt 3 000 som fått avslag, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Rörelsen #Vistårinteut började som ett upprop på Facebook för alla dem som möter ensamkommande flyktingbarn i sitt arbete. I dag har sidan 40 000 likes och 8 500 aktiva i gruppen. I kö väntar ytterligare 500 medlemmar.

– Vi granskar alla noga innan vi släpper in dem, säger Sara Edvarson Ehrnborg.

Lärarnas Riksförbund ställer sig på samma sida som #Vistårinteut.

– Situationen strider mot våra yrkesetiska principer. Vi har barn och ungdomar som far illa, och som inte kan ta till sig av undervisningen. Det vore inhumant att inte reagera. Vi tar inte ställning i de politiska sakfrågorna, vi tar ställning för barnen och utbildningen, säger Sara Svanlund, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm