ny_lr_lararutbildning_artikel
Lärarutbildning

LR: ”Fel att bygga ut lärarhögskolan”

Regeringen vill bygga ut lärarutbildningarna med 9 000 platser. Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbund studerandeförening är kritiska till idén.
”Det är fel väg att gå, när det gäller att värna ett attraktivt läraryrke”, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad i Svenska Dagbladet.

Universitetskanslersämbetet har tidigare konstaterat i en rapport att landets lärosäten inte kommer att klara av att utbilda så många lärare som behövs under de närmaste åren. För att lösa lärarbristen har regeringen bland annat aviserat att lärarutbildningarna ska byggas ut med 9000 platser. Det menar Lärarnas Riksförbund är fel väg att gå.

”Enligt Skolverket finns det 50 000 utbildade lärare som har lämnat klassrummen. Regeringens prioritet borde istället vara att se till att erfarna lärare vill stanna kvar i yrket snarare än att fly skolan”, skriver Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Isak Skogstad, ordförande i Lärarnas Riksförbund studerandeförening i Svenska Dagbladet.

Trots att kvalitén i utbildningen har bemöts av kritik under en längre tid har regeringen aviserat att de vill bygga ut lärarutbildningarna med fler platser.

”Över hälften av lärarstudenterna får mindre än åtta timmars undervisningstid i veckan, samtidigt som det ska vara en heltidsutbildning. Söktrycket är dessutom lågt”, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad och fortsätter:

”För att stärka lärarutbildningarnas kvalitet behövs en tydligare statlig styrning och en koncentration av antalet lärosäten som bedriver lärarutbildningar. Utbildningarna behöver dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov. Det är samhällsekonomiskt oansvarigt att utbilda ett överskott på exempelvis religionskunskapslärare, samtidigt som det råder ett underskott på lärare i andra ämnen”.

Bo Jansson och Isak Skogstad skriver att man istället bör vrida och vända på systemet för att få fler att välja att bli lärare inom ett bristämne – men att det i grund och botten handlar det om att läraryrket inte är attraktivt.

”Endast 5 av 100 lärare skulle rekommendera sina barn att välja läraryrket. Andelen gymnasielärare som sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa har ökat med 87 procent på fem år. Att välja läraryrket är en ekonomisk förlustaffär, då man kan tjäna mer pengar om man nöjer sig med en gymnasieexamen”, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad.

De menar att problemen inte kommer att lösas av att det ska bli enklare att bli lärare.

”Problemet är inte att det är för svårt att bli lärare. Problemet är att yrkets attraktivitet har urholkats såpass mycket under en lång tid att många väljer att lämna ett av samhällets viktigaste yrken: att undervisa våra elever”, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad och fortsätter:

”Lärarnas arbetsmiljö är djupt oroväckande. Sjukskrivningarna skenar samtidigt som kraven och förväntningarna på hur lärarna ska arbeta ökar. Lärarna förväntas vara vaktmästare, kurator, städare och administratör. Undervisningsuppdraget har hamnat i skymundan”.

Istället förespråkar de mer tid för varje elev, men då behöver lärarna får fler kollegor och mer tid att fokusera på undervisningen, till exempel genom lärarassistenter.

”Våra arbetsuppgifter behöver renodlas och återfå fokus på yrkets kärna, undervisningen. Vi behöver också mer konkurrenskraftiga löner samt garanterade kompetensutvecklingsmöjligheter”, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad.

Kommentera