anders-almgren-810
Särbegåvade

LR: Kunskap krävs om individualiserad undervisning

Den nya skollagen ställer hårda krav på lärare att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära så långt som möjligt.

Lärarnas Riksförbunds vice ordförande Anders Almgren tolkar uppdraget och listar vad som krävs för att det ska vara möjligt.

– Det är inte bara ett rimligt mål utan ett självklart mål. Det är viktigt för varje enskild elev och för landets framtid att elever ges den möjligheten.

Men är det praktiskt möjligt?

– Givetvis är det möjligt, men det kräver att alla lärare får de förutsättningar som krävs för att nå dit. Annars riskerar vi att vis- sa elever prioriteras före andra och det kan i sin tur leda till att de som inte hinns med hamnar i eget arbete utan lärarstöd. Som lärare vill man verkligen se och stötta alla sina elever.

Vilka förutsättningar behövs?

– En lärare måste för det första ha kunskaper om hur man individualiserar undervisningen. Alla lärare har inte de verktygen i den utsträckning som behövs. Klasstor- leken har absolut betydelse, men det handlar också om vilka behov individerna i klassen har. Men hur mycket man än kan individualisera och hur lämpliga klasstorlekar man än har, uppkommer behov av särskilt stöd. Både för de som har svårt att nå målen och de som kan nå ännu längre. Tilltron till läraryrkets bedömning av vad som behövs måste öka och skolans huvudmän måste ta sitt ansvar och tillföra resurser så att skollagen kan efterlevas.

Har lärare tillräcklig kunskap om särbegåvade elever?

– Särbegåvade barn är ett begrepp som för många lärare är helt okänt. Skolan har i många år fokuserat på de elever som har svårt att klara skolarbetet, något som absolut är viktigt. De särbegåvade har man, om man ens har sett dem, ansett kunna klara sig själva. Men det är faktiskt så att det inte alls är ovanligt att det går illa även för dessa elever om man inte kan se och lyfta dem. Så behovet av kunskaper om hur man ser och under- visar särbegåvade måste föras in i såväl lärarutbildningarna som i lärarnas fortbildning.

Kommentera