student_ida

Ida Caesar är ämneslärarstudent i Lund och har hoppat in som timvikarie i grundskolan under coronakrisen.

| Foto: Magnus Glans/privat
Lärarstudenter

LR: Låt studenter vikariera i stället för lärare i riskzon

Kalla in lärarstudenter i stället för pensionerade lärare när det finns vikariebehov. Det föreslår Lärarnas Riksförbund och fackets studerandeförening för att hejda viruskrisen.
Samtidigt vill man snabbutreda om vikariat kan räknas som praktik för lärarstudenterna.

I en debattartikel i Upsala Nya Tidning uppmanar Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, skolor att kalla in lärarstudenter som vikarier i stället för pensionerade lärare.

”I takt med att coronaviruset sprider sig kommer fler vikarier behövas i skolan. Lärarstudenter står redo att ställa upp som vikarier, låt äldre pensionerade kollegor slippa det i dessa tider. En vanlig metod för att fylla tillfälliga vikariat i skolan är att kontakta beredvilliga pensionerade lärare. Deras erfarenheter är värdefulla i dessa sammanhang, då den möjliggör för dem att snabbt gripa sig an undervisning de själva inte planerat för”, skriver de.

| MISSING https://skolvarlden.se/sites/default/files/blog/rebecca_roth2.jpg |Pensionerade lärare befinner sig i en riskzon just nu. Därför är det rimligare att kalla in lärarstudenter, som är i slutet av sin utbildning, vid vikariebehov, berättar Rebecca Roth.

– Studenterna är mitt uppe i sin utbildning om de tar sig an ett vikariat ofta, så vi tror att det kan vara en bra sak att göra, säger hon till Skolvärlden.

Rebecca Roth menar att många av landets lärarstudenter nu står redo att hoppa in, framförallt de som kanske blivit utan den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) eller inte känner att de har fått tillräcklig VFU.

– Nu har de ju slopat fribeloppet också så det finns inget hinder för CSN:s skull heller.

Hur skulle den här typen av vikariat eller VFU fungera rent konkret, med handledare och så?

– Vi har tänkt oss att man får ett vikariat och att man då har en behörig handledare, antingen på plats om man känner att det går, eller att man har med sig handledaren på distans via en digital plattform, som sitter med under lektioner, som man kan få feedback av och så. Det som är viktigt är att det fortfarande sker inom de ramar som VFU:n i dag har.

Men vad blir skillnaden från en vanlig VFU?

– Skillnaden blir ju att man jobbar och får betalt, även om man kan tillgodoräkna sig det som VFU.

Ser du några nackdelar med ett sånt här upplägg?

– Det skulle vara om man inte följer vanliga VFU-ramar, för man ska inte tillgodoräkna sig det som VFU om det inte är inom de ramarna. Vi vet ju sedan tidigare att det kan vara så under VFU:n att man får hoppa in lite obetalt som vikarie här och där, så vill vi inte att det ska vara. Blir man anställd som vikarie ska man ha betalt för sina vikarietimmar. Men vi vill att det ska utredas hur VFU:n ska kunna tillgodoräknas, säger Rebecca Roth.

Jag har en känsla av att skolorna uppskattar oss vikarier mer nu.

Dock får det här inte utnyttjas på fel sätt, betonar hon.

– Jag tänker att vi behöver ramar för hur det ska fungera, så att det är tydligt för huvudmän och lärosäten hur de ska göra. Därför föreslår vi att det ska snabbutredas.

Enligt Rebecca Roth har reaktionerna på förslaget varit både positiva och negativa i sociala medier.

– Det här är en nödlösning just nu för att lärarstudenter inte ska behöva skjuta upp sin utbildning. Att de fortfarande ska få den VFU de har rätt till, men att det är en annan variant.

Ida Caesar är ämneslärarstudent i Lund och har hoppat in som timvikarie i grundskolan titt som tätt under de senaste tre åren.

Varför väljer du att göra det här?

– Jag tycker att det ger extra arbetslivserfarenhet. Jag märker att jag har mer vana till skillnad från de som enbart förlitar sig på praktiken eller VFU. Sedan ser man förstås inte allting när man är timvikarie, men man får ändå en bra känsla för skolmiljön och hur dagen ser ut för en lärare. Jag känner att det ger min utbildning väldigt mycket.

Samtidigt känner man sig lite nyttig i skolan, påpekar Ida Caesar.

– Särskilt nu i dessa coronatider. Jag har en känsla av att skolorna uppskattar oss vikarier mer nu. Sedan upplever jag att det också uppskattas när man som vikarie kan ta flera pass, för det är tacksamt om det inte springer för många vikarier på skolan i dessa tider.

Kommentera