aldre_larare_yngre_larare
Replik

LR Luleå svarar på kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Det är tråkigt att läsa det ”Lärare med lång och trogen tjänst” skriver och vi kan till viss del hålla med. Det är olyckligt att få veta så nära inpå en aktivitet att man inte får komma. Förklaringen till det är att vi som jobbar fackligt i kommunföreningen inte jobbar heltid med det fackliga utan vi är också lärare.

Inbjudan var skickad till aktiva medlemmar i kommunföreningen och därmed prioriterades de aktiva medlemmarna. Inte heller alla aktiva som ville delta fick komma. Där lämnar vi detaljerna i den specifika händelse som upprört skribenten.

Kommunföreningarna i Lärarnas Riksförbund (LR) är självstyrande föreningar med stadgar och en verksamhetsplan för året som grundar sig på det LR skriver i den centrala verksamhetsplanen.

Vårt arbete består i huvudsak av att bistå medlemmar i relation till arbetsgivaren på många olika sätt. Vi försöker räcka till för alla som behöver hjälp av olika slag. Vi önskar många gånger att vi skulle kunna göra mer! Förhoppningsvis har vi även varit till nytta för dig när du var yrkesverksam lärare.

Vår After Work är för oss ett sätt, att under avslappnade former träffa medlemmar och ta reda på hur det är ute i verksamheten. Det är ett av verktygen vi använder oss av för att försöka fånga upp vad medlemmarna vill att vi ska jobba med och då kan vi också få reda på mer alarmerande frågor som vi måste ta tag i. Därför vill vi i så stor utsträckning som möjligt träffa de medlemmar som fortfarande är aktiva.

Aktiva seniorer skulle absolut vara ett lyft i kommunföreningen där du skulle kunna vara en naturlig del i vår verksamhet: Seniorer som engagerar sig för seniorer! Det vore väl något! Något vi diskuterar är hur vi ska kunna behålla er lärare som lämnar yrket och går i pension som medlemmar även efter pensioneringen. Detta är något vi vill men inte vet hur vi ska göra. Vi tar gärna emot dina konstruktiva idéer!

Kommunombuden i Luleå kommunförening genom ordförande Ingela Hörnell. 

Kommentera