OECD:s delrapport

LR: OECD drar liknande slutsatser

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson är positiv till slutsatserna hittills i OECD:s granskning av svensk skola.
​– Vi inom LR anser att svensk skola är ett nationellt ansvar och vi tycker att det är ditåt som OECD:s experter pekar, säger han.

Lärarnas Riksförbund har träffat representanter från OECD:s granskning av den svenska skolan tidigare och Bo Jansson är inte särskilt förvånad över slutsatserna än så länge. Slutrapporten kommer först i april.

– OECD pekar på att det finns stora brister i ansvarsutkrävandet i svensk skola och det har vi uttryckt länge inom LR. Vi har en situation där alla hoppas att någon annan ska ta ansvar och där staten och kommunerna skyller på varandra. Vi måste få till ett helhetsgrepp kring ansvaret för svensk skola. Vi inom LR anser att svensk skola är ett nationellt ansvar och vi tycker att det är ditåt som OECD:s experter pekar, säger Bo Jansson och fortsätter.

– OECD-experterna anser också att lärarnas status måste öka, vilket vi också säger, och de visar på att svenska lärare har för lite tid till att förbereda undervisningen. Är det något vi har påtalat så är det sannerligen detta.

Bo Jansson är positiv till att OECD:s skolexperter har fått i uppgift att granska svensk skola lite närmare.

– Det är bra att utländska experter slår fast att svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge eftersom det uppenbarligen inte räckt att Lärarnas Riksförbund har flaggat för de problem som OECD nämner. Sverige har alltför länge haft en politik som stöttar olikheter i svensk skola, snarare än kvalitet och jämlikhet. Nu måste vi gå mot ökad kvalitet och likvärdighet. Det är bra att regeringen ska tillsätta en skolkommission, men det måste leda till konkreta förändringar och inte bara fortsatta diskussioner.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm