asa_fahlen_2
Fackligt 

LR om förslagen: ”Borde gå att genomföra”

Av Skolverkets förslag på lösningar till regeringen för att skolstatistiken återigen ska publiceras ser LR:s ordförande Åsa Fahlén helst att offentlighetsprincipen ska gälla.
– Jag tycker att det borde gå att genomföra, säger hon.

Skolvärlden har tidigare belyst Skolverkets beslut att hemligstämpla uppgifter om statistik från skolor. Från och med den 1 september publiceras inte längre skolstatistik som bland annat betyg, lärartäthet eller uppgifter över landets skolor. 

Bakgrunden är ett beslut av Statistiska centralbyrån (SCB) och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som bland annat innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

I dag, den 4 september, har Skolverket presenterat sina förslag för ökad insyn i skolan. Om regeringen väljer att inte gå vidare med förslaget om att fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen föreslår Skolverket fyra tillfälliga lösningar:

”De två första förslagen handlar om en sekretessbrytande bestämmelse i 24 kap. offentlighets- och sekretesslagen eller ett undantag i samma kapitel. Skolverkets andra två förslag innebär att uppgifter samlas in utanför statistikverksamheten. Dessa förslag medför dock flera andra praktiska och juridiska utmaningar och förslagen tar tid att genomföra”, skriver skolmyndigheten på sin webbplats.   

– Vi är väl medvetna om att om att ändringar i lagen är en komplicerad och tidskrävande process. Vad vi kan hoppas på är att hanteringen ändå sker skyndsamt och att de konsekvenser som vi lyfter fram i vår redovisning stannar på pappret. Ytterst är det nu politikerna som får göra en bedömning av vad som är den mest framkomliga vägen mot en lösning, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Lärarnas Riksförbund (LR) har tidigare lämnat in en skrivelse om offentlighetsprincipen i friskolor där man uppmanar utbildningsutskottet att omgående ta tag i den här frågan.

”Offentlighetsprincipen måste omfatta även fristående skolor som, precis som kommunala skolor, får hela finansieringen från den av medborgare och företag inbetalda skatten. Det är också en viktig och nödvändig åtgärd för att stärka elevers, lärares och studie- och yrkesvägledares rättigheter i dessa skolor”, skriver facket i skrivelsen. 

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, vill helst se att förslaget med offentlighetsprincipen ska gälla.

– Men om Skolverkets huvudförslag riskerar att ta lång tid så är det möjligt att man skulle kunna gå på alternativet att göra undantag i sekretesslagstiftningen – men det är second best. 

Hur bedömer du chanserna för Skolverkets förslag – är det genomförbart? 

– Jag tycker att det borde gå att genomföra. Vi har tidigare sagt att om det är ett problem med aktiebolagsformen då får man titta på vad det finns för andra bolagsformer som kan vara lämpliga. Vi är inte emot att det ska finnas andra huvudmän, utan det gäller bara att hitta en form för det hela – där man sätter utbildningen i första rummet. 

Skolverket varnar för att sekretessen kan leda till att de nationella proven inte kan genomföras. Ska lärare vara oroliga för vad som kan hända?

– Jag tycker vi ska vara oroliga om man inte ser till att göra någonting. Vi och allmänheten efterfrågar svar på hur man ska lösa den här situationen. För som det är nu så är det inte okej. 

Hade du kunnat ana att sekretessbeslutet skulle kunna få de här följderna som nu målas upp? 

– Nej, det är helknäppt. 

Kommentera