Lärarbrist

LR om lärarbristen: ”Skolverkets prognos är glädjesiffror”

Svante Tideman

”Läget i skolan är värre än de här glädjesiffrorna ger sken av”, säger förste vice ordförande Svante Tideman om Skolverkets prognos över lärarbristen.

| Foto: Elisabeth Ohlson Wallin och Shutterstock
Skolverkets rapport i korthet
  • Totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar examen beräknas cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras under perioden.
  • Det kommer därmed att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 2035, enligt Skolverkets prognos.
  • Bristen väntas bli störst på yrkeslärare i gymnasieskolan och ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9. Det kommer även att fattas förskollärare och grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6.
  • Jämfört med i dag skulle ytterligare 800 lärare och förskollärare behöva examineras varje år.
  • Hälften av landets totala rekryteringsbehov på 131 000 hel­tidstjänster beräknas finnas i de tre storstadslänen, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.
  • I relation till storleken på dagens lärarkår är behovet dock störst i Gotlands, Uppsala och Västmanlands län. Minst väntas behovet bli för Blekinge och Västernorrlands län.
  • Hela rapporten från Skolverket.
  • Så ser läget ut, län för län, tabeller med prognoser för 2021–2024, 2024–2028 och 2030–2035.

Det kommer saknas 12 000 lärare 2035.
Men Lärarnas Riksförbund ger inte mycket för Skolverkets nya, mer positiva prognos.
– Den är missvisande. Läget i skolan är värre än de här glädjesiffrorna ger sken av, säger förste vice ordförande Svante Tideman.

Under tisdagen kom Skolverkets nya prognos över det beräknade antalet lärare fram till 2035.

Jämfört med samma rapport 2019 ser det ljust ut.

Då varnade Skolverket för en lärarbrist, eller rättare sagt ett rekryteringsbehov, på 45 000 personer 2035. Nu är samma siffra nere i 12 000.

– Men Skolverket räknar in 25 000 obehöriga som lärare i den siffran. Har dessa personer valt att låta bli att utbilda sig de senaste tio åren har jag svårt att se att de kommer studera för att få en lärarlegitimation nu, säger Svante Tideman.

Så egentligen kommer lärarbristen vara 37 000 personer 2035?

– Ska man följa skollagen, vilket ju egentligen är självklart, så är det så. Då saknar vi 37 000 kvalificerade lärare i prognosen. Det måste helt enkelt till bättre incitament för att bli behörig som lärare, säger Svante Tideman.

Hårdare krav?

– Huvudmännen måste i alla fall få ännu hårdare krav på sig att anställa behöriga lärare. Men det finns ju fler lösningar vid sidan om kraven på huvudmännen.

Som?

– Att höja läraryrkets status, ge oss lön för vårt viktiga jobb och en dräglig arbetsmiljö där undervisningen står i fokus. Då skulle vårt yrke bli mer attraktivt för fler i framtiden, säger Svante Tideman.

Skolverket har sett prognosen för antalet saknade lärare 2035 minska från 70 000 (rapporten 2017) till 45 000 (rapporten 2019) och nu till 12 000.

– Det är klart att vi blev förvånade över att det minskat så mycket, säger Anders Duvkär, enhetschef vid Skolverket till TT.

Framför allt är det minskade elevkullar som gjort att rekryteringsbehovet av lärare blivit mindre.

Statistiska centralbyrån har skrivit ner sin prognos för antalet barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år 2033 med nästan 190 000 personer jämfört med den siffra som Skolverket använde sig av när de gjorde den förra lärarprognosen.

Utbildningsminister Anna Ekström säger så här till TT:

– Jag blev förstås glad. Den väldigt stora lärarbristen som varit ett jättestort moln är nu ett lite mindre moln.

Hon fortsätter:

– Vi har ju ökat antalet platser på lärarutbildningen, fler nyutexaminerade börjar som lärare och ser vi till Talis har läraryrkets attraktivitet ökar. Det är bra, eftersom vi fortfarande måste öka antalet utbildade lärare. Jag är övertygad om att vi går i land med det, säger Anna Ekström.

Skolverket och regeringen låter på det stora hela ganska nöjda med lärarsituationen. Men LR delar inte den uppfattningen?

– Vi har problem i skolan som det inte går att blunda för. Jag tycker de styrande försöker sminka över sanningen. Och de har så bråttom med att framstå som om de är nära en lösning att besluten inte alltid är så genomtänkta.

– Att räkna in obehöriga lärare i den här prognosen är ett exempel. Att ta bort en termin för personer med akademisk examen på den kompletterande pedagogiska utbildningen är en annan. Det blir helt enkelt inte bra, säger Svante Tideman.

Kommentera