Fackligt

LR protesterar: ”Karriärtjänster blir projektanställningar”

helena-dubeck-larare

”Förslaget innebär en villkorsförsämring för förstalärare i grunden”, säger Helena Dübeck, föreningsombud på LR Uppsala.

Att omvandla karriärtjänster från permanenta till tidsbegränsade till två år går emot hela syftet med reformen, menar LR Uppsala. Men arbetsgivaren håller inte med.
– Det här ger ökad flexibilitet, säger biträdande utbildningschef Daniel Eskilson.

Den 11 november förväntas utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun besluta att alla nyanställningar av förstelärare och lektorer ska begränsas till två års tid, och rollerna tydligt ska kopplas till specifika utvecklingsprojekt. Lärarnas Riksförbund i kommunen är kritiska.

– Det är ju en villkorsförsämring för förstalärare i grunden. Tittar vi på syftet med förstelärarformen så var det ju inte att det skulle vara någon sorts projektanställning. Det är ett lönepåslag för att man är en skicklig lärare, säger Helena Dübeck, föreningsombud LR Uppsala.

När karriärtjänsterna infördes 2013 specificerades inte att tjänsterna skulle löpa på permanent trots att dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (L) var tydlig med att det var tanken. Vissa kommuner valde att göra dem tidsbegränsade från start, vilket Jan Björklund (L) menade avvek från reformens syfte.

– Skulle det vara så att några kommuner väljer att fortsätta med tillfälliga löner kommer vi att ändra i regelverket. Dessa kommuner kommer då inte att få stadsbidraget, sade han då.

Någon sådan ändring av reglerna har dock inte tillkommit. Lärarnas Riksförbund menar nu att kommunen trots det borde hålla sig till vad lagstiftaren ville åstadkomma.

Arbetsgivaren å sin sida menar att karriärreformen alltid har haft ett dubbelt syfte: att höja lärares löner, och att utveckla en skolas verksamhet. Den föreslagna förändringen ska leda till ”större effekt” när det kommer till skolutvecklingsdelen.

Daniel Eskilson, Uppsala kommun

– Det vi ser är att när det finns tydliga uppdrag för förstelärare och lektorer har det större effekt. Och det är inte bara vi själva som ser det sambandet, det finns forskning som kommit fram till det. Vi har och kommer ha olika behov på olika skolor över tid, och det här ger en ökad flexibilitet, säger Daniel Eskilson, biträdande utbildningschef Uppsala kommun.

Men är det just karriärtjänsterna som ska användas för att åstadkomma det? Två år är ju ingen karriär.

– Tanken är att inrätta det på två år med möjlighet till förlängning, och du kan söka det flera gånger. Har du haft ett försteläraruppdrag tidigare som har fallit väl ut blir ju inte dina chanser mindre att få ett till, tvärtom. Jag har svårt att se att ha en sådan här roll att driva utvecklingsarbetet inte skulle vara ett sätt att göra karriär, säger Daniel Eskilson.

Den bilden delas inte av Helena Dübeck på LR.

– Poängen är ju att det ska vara ett karriärsteg. Men en projektanställning är inte en karriär. Dessutom är skolutvecklingsfrågor sällan kortsiktiga. De är inte tvååriga, de behöver jobbas med över lång tid, säger hon.

Lärarfacken i Uppsala har framfört kritiken till förvaltningsledningen, men upplever inte att de får något gehör.

– Uppsala kommun kommer att genomföra det här vare sig vi vill eller inte. Men det vi vill göra nu är att uppmärksamma politiken på det, så att de får syn på att det här går stick i stäv med lagstiftarens intentioner, säger Helena Dübeck.

Daniel Eskilson på förvaltningen menar att tiden har sprungit ifrån de intentionerna, och han tror att det mesta talar för att fler kommuner kommer att gå samma väg som Uppsala nu planerar att ta.

– Jag vet inte om det spelar så stor roll vad Jan Björklund sade för 10 år sedan, det känns inte relevant. Det kanske är lite mer samtida att ha det på det här sättet, säger han.

Kommentera