Arbetsmiljö

LR sågar utökat läslov: ”Löser inte grundproblemet”

Åsa Fahlén Lina Axelsson Kihlblom

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom presenterade förslag om utökad lovskola och extra studietid, något som Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén inte uppskattar: ”De tar enkla poäng inför valet med något som inte är förankrat i verkligheten”.

| Foto: Peter Cederling

Lärarnas Riksförbund sågar regeringens förslag om utökad lovskola och extra studietid.
– De tar enkla poäng inför valet med något som inte är förankrat i verkligheten när de borde lösa grundproblemen i skolan, säger ordföranden Åsa Fahlén.

Skolvärlden avslöjade i veckan att lärare bjuder på en månadslön varje år i förhållande till hur mycket de arbetar.

Under fredagen informerade skolminister Lina Axelsson Kihlblom att lärarna får ytterligare arbetsuppgifter:

  • Lovskolan ska utökas med ytterligare 25 timmar för de niondeklassare som är i riskzonen för att inte klara av att bli behöriga till gymnasiet. De extra timmarna får inte räknas av från de 50 timmar som huvudmän redan idag är skyldiga att erbjuda. Skolministern nämner läslovet och påsklovet som tänkbara tidpunkter.
  • Extra studietid ska erbjudas. Alla elever i årskurs 4–9 ska ha möjlighet till minst två timmars extra studietid per vecka. Där ska eleverna få hjälp med läxor, öva inför ett prov eller vägledning med annat skolarbete. De här timmarna ska ske under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag.

På pressträffen poängterade skolminister Lina Axelsson Kihlblom att regeringen ska skjuta till en kvarts miljard för att huvudmännen ska kunna anställa fler lärare när lagförändringarna träder i kraft 1 juli.

– Vi har ju redan idag brist på behöriga lärare samtidigt som det handlar om en yrkeskår som redan nu går på knäna. Det är helt orimligt att ekvationen med fler undervisningstimmar då ska gå ihop. Vi är besvikna att de inte lyssnade på oss i remissrundan, säger Åsa Fahlén.

Riskerar utarma läraryrket

Hon tror att det nya förslaget riskerar att utarma läraryrket.

– Visst är det så. Om vi tvingas undervisa ännu mer kommer attraktionen i yrket att sjunka. Det är en farlig väg att gå, säger Åsa Fahlén.

Lina Axelsson Kihlblom framhåller att förslaget om utökad lovskola och extra studietid är nödvändigt för att göra skolan mer likvärdig.

– Statistiken talar sitt tydliga språk, det är elever som inte har akademiker till föräldrar, det är också de (från familjer) med mindre inkomster, säger skolministern som svar på TT:s fråga om vilka som kommer dra nytta av förslaget.

– Självklart är det en viktig fråga, men grundproblemet är lärarbristen och den stora arbetsbelastningen. Jag är rent ut sagt besviken att inte det åtgärdas först. Från fackets håll hade vi förväntat oss mer. Lovskola och extra studietid löser inte de stora grundläggande frågor vi brottas med i skolan, säger Åsa Fahlén.

Kommentera