Annons
”Lärarnas lönesystem förändras så att det blir mer meritokratiskt, där olika löner kan härledas till individers erfarenhet, skicklighet, förtjänst och formella meriter”, skriver Ingrid Lindholm, chefsförhandlare, Lärarnas Riksförbund.

LR: ”Skolan måste värdera äldre lärares kompetens”

Publicerad 16 januari 2020

Relaterat

Replik ”Svensk skola har inte råd att inte värdera äldre lärares kompetens och erfarenhet. Därför måste lärarnas lönesystem förändras”, skriver Ingrid Lindholm, chefsförhandlare på Lärarnas Riksförbund.

Daniel Edenholm och Ulf Gustavsson, båda vid konsultbolaget Sysarb som säljer chefsstöd i bland annat lönesättningsfrågor, skriver i tidningen Skolvärlden den 9/1 om Lärarnas Riksförbunds senaste rapport om lärares lönebildning.

Budskapen i artikeln är i huvudsak två. Det ena, att de håller med om det mesta som framkommer i rapporten. Det andra, att vissa av de effekter LR belägger i rapporten ligger helt i linje med skrivningar i lärarnas kollektivavtal på den kommunala sektorn och att de förändringar LR därför ville se skulle gå på tvärs med samma skrivningar.

Det där låter lite rörigare än vad det egentligen är. LR har flera invändningar mot den logiken.

Om nuvarande avtal inte resulterar i den lönestruktur vi som part vill se, då är det väl rimligt att vilja förändra avtalet? Avtalet är inte givet från en högre makt, det är ett resultat av förhandlingar mellan två parter. Vi som part vill nu se en förbättrad lönestruktur för lärarna och därför lämnar vi förslag om hur lönesystemet bör förändras.

Edenholm och Gustavsson menar att den nuvarande lönestrukturen bland lärare är korrekt i förhållande till kollektivavtalets skrivningar att lönen ska ”avspegla uppnådda mål och resultat”. Vilken empiri de stödjer denna slutsats på redovisas aldrig. Hur vet Edenholm och Gustavsson att ”rätt” lärare har ”rätt” lön?

Det finns ett naturligt samband mellan ålder, erfarenhet och skicklighet. 

Så som avtalet nu är skrivet kan inte Lärarnas Riksförbund heller veta det. Vi kan bara utgå från ett sannolikhetsresonemang. Vad är mest sannolikt: Att den lärare som har längst erfarenhet är den skickligaste läraren eller den som har den kortaste erfarenheten? Vi tror på det första. Ju fler elever en lärare har interagerat med och undervisat och ju fler olika undervisningssituationer en lärare har hanterat, desto större är sannolikheten att läraren har utvecklat såväl djup som bredd i sin yrkesutövning, det vill säga blivit skickligare.

LR menar att det finns ett naturligt samband mellan ålder, erfarenhet och skicklighet och att lärare ska ha en god löneutveckling genom hela sitt yrkesliv. Därför blir det väldigt märkligt när vi analyserar det empiriska utfallet, lönerevision efter lönerevision och ser att äldre lärare systematiskt får ett sämre utfall.

Edenholm och Gustavsson menar att vi måste fokusera på ”hela” lönen och inte löneutvecklingen. En skicklig lärare som har den högsta lönen av kollegorna har rätt lön. Denne behöver därför ingen löneutveckling, tycks de mena.

Vi menar att detta blir ett märkligt synsätt. Dels skapar det en felaktig incitamentsstruktur för de äldre lärarna, dels innebär detta synsätt att flera av dessa lärare inte ens är inflationsskyddade mellan lönerevisioner. Om de nu är skickliga och har ”rätt lön”, varför ska de då under sina sista tio yrkesaktiva år acceptera en reallönesänkning?

När vi analyserar löneutvecklingen för identiska individer på kommunal sektor finner vi att 86 % av lärarna under 35 år hade en inflationsskyddad lön i lönerevisionen 2017–18 (dvs att de fick en höjd lön om minst 2 %*). Motsvarande andel för åldersgruppen 55-64 år var 73 % och för de som var 65 år eller äldre 63 %!

Svensk skola har inte råd att inte värdera äldre lärares kompetens och erfarenhet. Därför måste lärarnas lönesystem förändras så att det blir mer meritokratiskt, där olika löner kan härledas till individers erfarenhet, skicklighet, förtjänst och formella meriter.

Ingrid Lindholm, chefsförhandlare, Lärarnas Riksförbund

* SCB, ”Inflation och prisnivå i Sverige 1830–2018”

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons