Ukraina

LR: Solidaritet med Ukrainas folk

Ukraina, stridsvagn, krig

”Den desperata situationen i Ukraina drabbar särskilt barn och unga som har rätt till en trygg och säker framtid med en fungerande skolgång. Det omöjliggörs helt under den rådande situationen och vi känner djup medkänsla med Ukrainas lärare vars arbete har förhindrats av krigshändelserna”, skriver LR:s förbundsstyrelse i ett uttalande.

| Foto: Shutterstock

I ett skarpt uttalande fördömer nu Lärarnas Riksförbund den ryska invasionen i Ukraina. ”Det ryska agerandet innebär att man inte respekterar andra länders självständighet och demokrati och är ytterst ett hot mot hela Europas trygghet och säkerhet”, skriver förbundsstyrelsen.

Vi fördömer i skarpast möjliga ordalag det brutala ryska invasionsförsöket och uttrycker vår solidaritet med Ukrainas folk. Det ryska agerandet innebär att man inte respekterar andra länders självständighet och demokrati och är ytterst ett hot mot hela Europas trygghet och säkerhet. Den ryska aggressionen måste omedelbart upphöra och de ryska trupperna måste återvända till sina hemmabaser.

Den desperata situationen i Ukraina drabbar särskilt barn och unga som har rätt till en trygg och säker framtid med en fungerande skolgång. Det omöjliggörs helt under den rådande situationen och vi känner djup medkänsla med Ukrainas lärare vars arbete har förhindrats av krigshändelserna.

Korrekt bild

I tider som dessa är det tydligt hur viktigt det är med kunskap och ett källkritiskt förhållningssätt. Att vara medveten om den desinformation man kan utsättas för är viktigt både i Ukraina och här i Sverige. Lärare måste, anpassat efter elevernas ålder, bidra till att förmedla en korrekt bild av den invasion och det övergrepp som nu pågår.

Folket och våra kollegor i Ukraina ska veta att vi stöttar dem. De står inte ensamma. Tillsammans med fackföreningsrörelsen i Sverige, i resten av Europa och i världen vill vi göra vårt för att hjälpa.

Svenska myndigheter måste också ta sin del av ansvaret för att ge flyktingar som kommer ett värdigt liv i en krävande situation, det gäller inte minst ett bra mottagande inom skola och vuxenutbildning.

Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse