Arbetsmiljö

LR i stormöte om skolvåld: Vi behöver tydligare regelverk

asa-fahlen-skolattacker

LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén deltog i rundabordssamtal med anledning av det senaste årets våldsamma attacker på lärare.

| Foto: Peter Cederling/Johan Nilsson/TT Nyhetsbyrån/Polisen

På torsdagen möttes tre ministrar och företrädare för 13 myndigheter, fackförbund, intresseorganisationer och arbetsgivare för att diskutera skolattacker och säkerheten för lärare och elever i skolan.

– Vi pratade om vikten av ökad samverkan, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén till Skolvärlden efter mötet.

Anledningen till mötet var den senaste tidens uppmärksammande våldsdåd på skolor, där det senaste exemplet ledde till att två lärare avled av sina skador. Skolminister Lina Axelsson Kihlblom kallade till mötet tillsammans med Morgan Johansson, Justitie- och inrikesminister, samt Johan Danielsson, Biträdande arbetsmarknadsminister.

Syftet var enligt inbjudan att diskutera hur staten kan bidra till att stärka arbetsmiljöarbetet och säkerheten för elever och personal i skolan, samt att utbyta information om de olika myndigheternas och organisationernas arbete med säkerhet i skolan.

LR:s ordförande Åsa Fahlén tycker att mötet var ett lovvärt initiativ och säger att det ledde till flera bra samtal.

– Utgångspunkten var just de här extrema händelserna med enskilda gärningsmän. Samtidigt pratade vi mycket om behovet att förebygga våld, och av ökad samverkan.

Regler och lagar korsas

Något som LR lyfte under mötet var hur samspelet mellan olika regler och lagar kan göra det svårt för såväl skolpersonal som representanter för exempelvis socialtjänsten och polisen att veta hur man ska agera i vissa lägen.

– Du har arbetsmiljölagen, skollagen, polisens eget regelverk och så vidare. Inte ens för våra arbetsmiljöexperter är det alltid helt lätt att veta i vilket regelverk man hittar stöd för att göra vissa saker. Vad får man som lärare lämna ifrån sig, vilken information får socialtjänsten dela, vad får polisen göra?

Hon menar att tidiga kontakter mellan skolan och berörda myndigheter kan vara ett sätt att minska risken att elever med olika typer av problem till slut hamnar i en situation där de tar till våld.

– När vi lärare först möter en elev och känner att något inte står rätt till så är det svårt för oss att veta vad det handlar om. Handlar det ”bara” om att det kan bli en knackig skolgång, är det en elev som riskerar att hamna i psykisk ohälsa som i förlängningen kan leda till en skolattack, riskerar eleven att hamna i en kriminell miljö? Det kräver olika svarsåtgärder och därför är det viktigt för oss att redan från början ha kontakt med ett antal olika instanser. Då kan man hitta rätt sätt att gå vidare, säger hon.

Lagstiftningen ska undersökas

Under mötet lovade ministrarna att se över om de behöver ändra lagstiftningen för att underlätta myndigheternas samverkan. Om det blir fler möten av samma slag framöver vet inte Åsa Fahlén i dagsläget.

På mötet deltog utöver de tre ministrarna representanter från båda lärarlärarfacken, Sveriges skolledarförbund, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas riksförbund, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Polismyndigheten, Sveriges kommuner och regioner samt Säpo.

Kommentera