Lärartest

LR stud: ”Lämplighetstester bör utredas mer”

Elina Halvarsson, ordförande för LR Stud, tror att det finns både fördelar och nackdelar med lämplighetstester för blivande lärare.
– Generellt tycker vi att det bör utredas mer. Det är en het fråga, säger hon.

I mars ska Lärarnas Riksförbunds studenter, LR Stud, besluta sig för en linje kring frågan om lämplighetstester. Just nu råder det olika meningar om det är bra eller dåligt.

– Personligen anser jag att det ska utredas. Vi bör ta reda på vilka konsekvenser det får, vilka möjligheter eller problem det kan medföra, säger hon.

På plussidan ser Elina Halvarsson att lämplighetstest kan rensa bort de som inte är lämpliga eller motiverade för lärarutbildningen.

– Jag har själv stött på studenter som är omotiverade eller som kanske går lärarutbildningen för att de inte kom in på något annat. Då har man kanske inte den starka motivationen som behövs för att bli en bra lärare. Det är inte bra för utbildningen eller för de som faktiskt vill gå den, säger hon.

Ett lämplighetstest som är inriktat på just motivation tror Elina Halvarsson kan vara bra.

– Det blir en slags gate keeper som jag tror kan fungera bra. De som är osäkra kanske inser att ”nä, jag ska kanske inte bli lärare”.

På minussidan tror Elina Halvarsson att det kan vara svårt att göra testerna rättssäkra. Men det menar hon att det kan vara svårt för ett par personer att bedöma dem som söker.

– Hur ska de veta om en person är lämplig för något som de ännu inte har lärt sig? Kan vi verkligen testa det på förhand? Och hur vet vi att det är rätt saker som testas även om det bygger på forskning?

Elina Halvarsson är också oroad över att lämplighetstester kanske hindrar vissa grupper att komma in eller söka utbildningen – trots att de kanske visst är lämpliga.

– Vi tänker på de vanliga sakerna som kön, identitet och klasstillhörighet. Kan det hindra att vissa grupper inte blir aktuella? Det finns en oro bland våra medlemmar att lämplighetsprov bara blir ännu ett sätt att ytterligare förstärka exkluderande normer i samhället.

Hon frågar sig också hur de som gör testerna ska läsa av den sociala kompentensen och komma fram till en slutsats.

– Det är unga människor som söker till utbildningarna. De kanske inte är mogna, men ska ju gå en utbildning för att växa. Det är ett etiskt dilemma som inte känns riktigt rättssäkert. Det är en värderingsfråga som vi måste fundera mer över.

I slutet av februari, vid LR Studs årliga konvent, ska de besluta sig för en hållning i frågan.

– Det är en väldigt het fråga i hela landet, på utbildningarna men också bland nya lärare. Självklart måste vi hitta ett sätt att gå vidare och för att öka kvaliteten och statusen på utbildningen. Jag tror dock att det finns fler sätt än lämplighetsprov för att göra det. Att skapa bättre arbetsvillkor och högre löner är två saker som gör att statusen på utbildning höjs, menar Elina Halvarsson.

Elina Halvarsson har nyligen börjat arbeta som lärare. Och de egenskaper hon själv menar behövs är flera:
– Det krävs en förmåga att omsätta teori till praktik, att kunna förklara komplexa samband, att ha bra språklig nivå och snabbt kunna anpassa sig efter eleverna.

En annan viktig egenskap är empati, att kunna läsa av barnen och deras känslor. Och att vara anpassningsbar. Utan det blir det svårt att jobba som lärare, menar hon.

Kommentera