shutterstock_578652061
Idrott och hälsa

Idrottstimmarna utökas i skolan

Undervisningstiden i idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019.
– Det är bra av regeringen att utöka antalet idrottstimmar och samtidigt få in ett bredare rörelseperspektiv i skolan, säger LR:s Åsa Fahlén.

Under rubriken ”Samling för rörelse” presenterade regeringen insatser för att få fler barn och unga att röra på sig varje dag. Utöver 100 timmar mer idrott och hälsa får Skolverket i uppdrag att komma med förslag på ändringar i skollagen som kan bidra till en mer rörlig vardag för eleverna. 

– Vi vill göra det här för att forskningen visar att eleverna mår bättre och att deras skolresultat förbättras när de är mer fysiskt aktiva under skoldagen. Det är också någonting som idrottsrörelsen och föreningslivet efterfrågat under en längre tid, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning.

Ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/Svenska Idrottslärarföreningen ska bland annat lyfta kompetensutveckling och behovet av fler behöriga lärare i idrott och hälsa.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp på frågan om rörelse för eleverna i skolan. Vi pratar om likvärdighet i skolan och en del rör på sig mycket, men det stora flertalet rör på sig allt mindre och det påverkar skolresultaten, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

– Förslaget kommer alldeles för sent. Om regeringen lyssnat på oss hade detta kunna införas tidigare än 2019. Samtidigt är det en svag regering och en svag utbildningsminister som satt i system att stoppa våra förslag för att sedan föreslå dem själva, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Det är inte klart i vilka årskurser de 100 extra timmarna ska läggas.

Kommentera