sara_svanlund_blackboard

Sara Svanlund är vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarlegitimation

LR: Vi är öppna för en utvärdering av lärarlegsreformen

Medier rapporterar om att lärare som fått legitimationen indragen fortsätter att jobba i skolan, och frågor väcks om vad som krävs för att mista sitt leg.
– Är man inte lämplig ska man inte jobba i skolan, punkt. Men vi lägger oss inte i ansvarsnämndens arbete, säger LR:s Sara Svanlund.

Lärarlegitimation
  • Lärarlegitimationen är sedan 2011 ett krav för att få en tillsvidareanställning som lärare, och för att sätta betyg.
  • Elever och föräldrar kan anmäla en lärare som de menar uppträtt olämpligt till Skolinspektionen, som i sin tur kan utreda det inträffade. Sedan skickar de ärendet till Lärarnas ansvarsnämnd, tillsammans med ett yrkade om eventuell påföljd.
  • Det är ansvarsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet om indragen legitimation, eller en varning.

En granskning av SR:s Ekot visar att lärare som kränkt – och i ett par fall begått brott mot ­– elever, har fått behålla sin lärarlegitimation och fortsätter att arbeta inom skolan.

En indragen lärarlegitimation är tänkt att fungera som ett stopp för personen att jobba som lärare i skolan. Men i praktiken finns det inga hinder för det, så länge arbetsgivare är villiga att anställa personer helt utan eller med indragen legitimation.

– Att man jobbar vidare trots att man blivit av med legitimationen är ju verkligen inte bra. Det kanske är så i och med lärarbristen att man har få sökande, och får man en som passar så går man inte fullt ut i att kolla upp den personen. Vi har ju många obehöriga i skolan utan legitimation som det är, och det är nog lätt att man bara fyller platserna, utan att se till vad någon har för bakgrund, säger Sara Svanlund, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

Hon menar att samtidigt som en person som fått sin legitimation indragen självklart inte ska få jobba i skolan, finns det också en motsatt problematik: lärare som oroar sig för att ingripa vid bråk av rädsla för att själva bli anmälda.

– Det finns en oro att man ska bli anmäld för att man gör sitt jobb, genom att exempelvis gripa in och skydda elever mot en annan elev som angriper dem. Den oron är absolut närvarande bland lärare, för man vet inte vad en anmälan kan leda till, säger hon.

Flera riksdagspolitiker har öppnat för att se över systemet med lärarlegitimationer. Sara Svanlund säger att LR kan tänka sig en sådan utvärdering.

– Som helhet är vi nöjda med lärarlegitimationen. Men det är fem år sedan den infördes, det kanske är dags för en utvärdering. Även om det är lite svårt att se vad den skulle leda till. Det finns ungefär 900 anmälda fall, och totalt är vi 175 000 legitimerade lärare i landet. Så det är en relativt liten grupp det handlar om.

Kommentera