Betyg

LR vill utreda betygssystemet: ”Riskerar hamna i F-skulden”

betygssystem_asa

”Vi kan inte stryka ett F i det nuvarande systemet, och det är därför vi säger att det kanske är bättre med ett relativt betygssystem i stället”, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

| Foto: Shutterstock/Felix Lidéri

Betygen i grundskolan och gymnasiet ska utredas – det kravet klubbade LR igenom under förbundsmötet.
– Vi ser att det nuvarande betygssystemet leder till stress och utslagning för eleverna och en pressad arbetsmiljö för lärarna, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

LR anser att dagens målrelaterade betygssystem inte fungerar väl. Systemet, som inkluderar underkänt (F) leder inte bara till att elever slås ut, utan bidrar också till stress bland såväl lärare som elever. De senaste åren har omkring 14–15 procent av eleverna inte uppnått tillräckliga betyg för att bli behöriga till vidare studier på gymnasiet.

– Det finns en press i att alla måste uppnå E-nivå. Sätter man som lärare ett F så riskerar man att hamna i ”F-skulden” som leder till merarbete och för eleverna blir det svårt att ta sig vidare. Vi menar därför att man måste utreda om det finns ett system som är mer adekvat, säger Åsa Fahlén.

Relativa betyg kan vara bättre

Förutom att utreda betygssystemet så efterlyser LR en översyn av ämnes- och kursplaner så att det finns en progression när man tittar på kunskap och analys i takt med elevernas ålder, alltså mognad.

Vill ni behålla F i betygsskalan?

– Problemet är att har man ett målrelaterat betygssystem, som vi har, då sätter man upp ett mål. Vi kan inte ha ett målrelaterat betygssystem utan att bry oss om eleven uppnår målen eller inte. Skulle man ta bort F finns ingen mening med att ha några mål. Vi kan inte stryka ett F i det nuvarande systemet, och det är därför vi säger att det kanske är bättre med ett relativt betygssystem i stället.

Hon påminner om att det gamla betygssystemet, 1–5, var relativt.

– Då var det också så att en etta i princip inte var godkänt. Fast vi hade inte mål att uppnå, utan betygen fördelade sig enligt normalfördelningskurvan över riket. Det fanns elever som inte hade höga kunskaper i alla ämnen men i det systemet kunde man ändå studera vidare. Nu har vi sagt att alla måste uppnå vissa mål för att kunna komma vidare.

Vill vidga frågan

Har ni goda förhoppningar om att betygssystemet kommer utredas?

– Det känns som att fler och fler lyfter frågan. Vad jag är lite rädd för är att man gör det enkelt för sig. Det fanns ett förslag kring att lägga till FX och så vidare, men jag hoppas att våra inspel kan leda till att man vidgar det här och tittar vidare på frågan. Ska man bara skruva i befintligt betygssystem eller är det kanske så att vi ska byta betygssystem?

Hur tror du medlemmarna ser på ert förslag?

–  Vi har just beslutat om det på vårt förbundsmöte så det finns ett starkt stöd. Man är medveten om stressen det skapar. Men det är inte den enda lösningen, däremot en del i att underlätta för en bättre arbetsmiljö.

Betygsankare

Åsa Fahlén bedömer att ett målrelaterat betygssystem eller ett relativt är de två möjliga alternativ som finns.

– Men det behöver man titta på såklart. Sedan handlar det också om de nationella provens ställning. Vi har länge velat att de nationella proven ses över utifrån det syfte som vi tycker att de ska ha, det vill säga vara ett betygsankare på skolnivå. Då måste de också vara utformade på så sätt att de faktiskt mäter kunskap, att man kan följa kunskapsutvecklingen år från år.

Kommentera