avtal_0
Avtalsrörelsen

Därför kraschade förhandlingarna

Förhandlingarna mellan lärarfacken och SKL har strandat och parterna kallar nu in medlingshjälp.
– Vi kan inte vänta längre på att de riktiga problemen i skolan ska lösas, säger LR:s förhandlingschef Peter Henriksson.

Lärarnas krav
  • Minskad arbetsbelastning. Säkra tillräcklig tid för långsiktig planering, för- och efterarbete, uppföljning och utveckling, enskilt och i kollegiet.
  • Konkret arbetsmiljöarbete. Insatser behöver göras på varje enskild skola, med analys och åtgärder.
  • Löneökningar i ett livslöneperspektiv. Löneuppvärderingen måste fortsätta och förstärkas så att lärarnas löner ökar mer.
  • Bort med omotiverade löneskillnader. Konkreta åtgärder måste till för att hantera de negativa konsekvenserna av de nödvändiga statliga lönesatsningarna.
  • Bra löneutveckling utan att byta jobb. Idag är byte av arbete eller arbetsplats ofta den enda möjligheten att åstadkomma en reell löneutveckling. Det drabbar eleverna.
  • Kvalitet före kvantitet. Behöriga och legitimerade lärares kompetens måste användas och värderas på rätt sätt.
  • Bättre kompetens- och karriärutveckling. Ett nationellt fastställt professionsprogram för alla lärare måste införas.

På måndagskvällen stod det klart att förhandlingarna mellan lärarfackens gemensamma förhandlingsdelegation Lärarnas samverkansråd och arbetsgivarna Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta inte kommer längre.

Parterna har gemensamt kallat in medlingshjälp, och till vidare fortsätter det nuvarande kommunala avtalet att gälla. Avtalet omfattar 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

– Vi hoppas på nya tag direkt. Ingenting ska förhalas, vi vill så snabbt som möjligt hitta lämpliga medlare som snabbt kan komma igång, säger LR:s förhandlingschef Peter Henriksson.

Har SKL inte varit lyhörda alls för era krav?

– Å ena sidan har de faktiskt velat prata specifikt om skolan med oss, och inte bara om sina generella medarbetaravtal. Men vi ser så olika på vilka lösningar som måste till, och vi kan inte vänta längre på att de riktiga problemen i skolan ska lösas, med lärarbristen som den stora krisen. Vi vill ha ett avtal som leder till att kommuner hela vägen ner på individuell skolnivå faktiskt löser skolans problem.

En tvistefråga i förhandlingarna är SKL:s fokus på att ändra turordningsreglerna och förenkla processen att identifiera vilka personer som ska sägas upp vid en eventuell arbetsbrist.

Lärarfackens primära invändning är att de föreslagna reglerna inte tar hänsyn till lärares faktiska behörighet, utan enbart vilka ämnen hen undervisar i just nu – något som kan ändras över tid. Det, och det faktum att det under lång tid framöver råder lärarbrist, inte arbetsbrist.

Vilka förhoppningar har du att medlarna kommer att lyckas?

– Jag hoppas vi kan hitta medlare med god förståelse för skolans behov som kan hjälpa oss hitta lösningar som sätter kvaliteten i skolan fokus, säger Peter Henriksson.

Är det ett nederlag att kalla in medling?

–  Det är klart att det är bättre om parter kan nå bra lösningar själva. Men när det är stora, viktiga frågor på bordet och det är viktigare att det blir bra, så är medling inte ett nederlag om det kan vara förlösande. Det är något vi tar till för att hjälpa oss med någonting skolan behöver.

Skulle medlingen i slutändan inte leda fram till något resultat blir det paus i förhandlingarna, alternativt kan någon part varsla om stridsåtgärder. Peter Henriksson hoppas att medlingen ska vara avslutad med gott resultat före sommaren.

Kan en lärarstrejk mitt i sommaren ha någon effekt på motparten?

– Årscykeln påverkar vilka åtgärder som är lämpliga. Men framför allt är det så att vi inte är där ännu. Jag har full förståelse för att frågor om konflikt kommer upp, men vi måste få fokusera på medling nu. Syftet är att hitta en lösning, inte att hamna i konflikt.

Kommentera