academedia

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Marcus Strömberg, vd för friskolekoncernen Academedia.

Debatt

”LR:s ordförande håller tyst om Academedias brister”

Debatt. ”Det känns som ett slag i ansiktet när Åsa Fahlén skriver en debattartikel tillsammans med en av dem som är direkt ansvariga för Academedias brister, vd-n Marcus Strömberg”, skriver debattörerna.

Vi reagerar på och tycker det är märkligt att ordföranden för Lärarnas riksförbund, Åsa Fahlén, skriver en debattartikel tillsammans med Academedias vd Marcus Strömberg. Academedia har varit verksamma länge inom det svenska skolsystemet och är den största vinstdrivna friskoleaktören. Istället för att med sin underskrift legitimera denna miljardkoncern borde inte Åsa Fahlén ta upp de allvarliga brister inom verksamheten som finns i Academedias skolor? 

Att som fackförbundsordförande skriva en debattartikel tillsammans med Academedia, som enligt aktiebolagslagen har som överordnat syfte att gå med vinst, är att legitimera alla brister på Academedias skolor, brister som inte är misstag i en för övrigt bra verksamhet utan en direkt följd av vinstintresset. 

Varför har Åsa Fahlén aldrig skrivit några debattartiklar som kritiserar Academedia och visar på dess olämplighet som skolaktör? För att hjälpa Åsa har vi listat några av de mest kända bristerna som lärare och elever på Academedias skolor dagligen påverkas av. Academedia…

För oss som jobbat inom Academedia och varit fackligt aktiva och tvingats undervisa under dessa förhållanden känns det som ett slag i ansiktet när Åsa Fahlén skriver en debattartikel tillsammans med en av dem som är direkt ansvarig för alla dessa brister, Academedias vd Marcus Strömberg.

Alla punkterna ovan har en direkt koppling till Academedias vinstintresse och aktiebolagslagen. Att LR under senaste kongressen dessutom fattade beslut om att aktiebolag och riskkapitalbolag inte är en lämplig driftsform för skolan gör att vi borde se debattartiklar från Åsa Fahlén som angriper Academedia på alla dessa punkter.

Tyvärr har vi inte sett något av det hittills. Inte på en enda av dessa punkter har Åsa Fahlén tagit upp kritik och omnämnt Academedia vid namn. Men det kanske kommer en ny debattartikel snart? Vi håller tummarna.

Magnus Ekblom, fd skyddsombud, ombudsman Academedia, distriksstyrelseledamot Stockholm, kongressledamot, rekryteringsombud 

Göran Drougge

Kommentera