Annons
Foto: Shutterstock

”LR:s röst och kraft behövs även i framtiden”

Publicerad 26 augusti 2020

Relaterat

Debatt ”LR behövs idag mer än någonsin, för svensk skola och för våra medlemmars villkorsfrågor”, skriver debattörerna med anledning av frågan om en ny organisering av Sveriges lärare.

Frågan om vägval inför framtiden är stor och viktig för LR, och det är viktigt att LR:s kongress väljer en väg som säkrar att den avgörande röst som Lärarnas Riksförbund varit för lärare och studie- och yrkesvägledare får en fortsatt och oförminskad styrka.

Under det gångna året har diskussioner förts om en möjlig ny organisering. De slutsatser som kan dras av denna process är att den, fram till nu, inte lett till ett resultat som tillgodoser de principer och kärnvärden som Lärarnas Riksförbund står för. Risken är stor att det Lärarnas Riksförbund står för skulle gå förlorat i en ny stor organisation. Risken är också stor att lärarnas och studie-och yrkesvägledarnas röst skulle försvagas i en ny organisation som företräder många fler yrkesgrupper inom skola och utbildning.

Den föreliggande propositionen om ”en möjlig ny organisering” av LR:s medlemmar innebär inte att man ger ett förutsättningslöst utredningsuppdrag. Propositionen innebär ett tydligt vägval, där LR:s förbundsstyrelse ges i uppdrag att inleda en process med det uttalade syftet att skapa en ny organisation tillsammans med Lärarförbundet.

Naturligtvis kan man misslyckas på vägen med detta, men syftet är mycket klart formulerat. Det tydliggörs bland annat i följande formulering i propositionen: ”uppdra till styrelsen att återkomma till kongressen med konkreta förslag till en helt ny organisering för förbundets medlemsgrupper.” Här ges inga alternativ.

Det blir ännu tydligare i avsnittet ”Vad händer vid ett kongressbeslut?”:

”Om kongresserna beslutar i enlighet med beslutsförslagen kommer Samverkansrådet att

upprätta en tidsplan för den fortsatta processen. Därefter kommer kongressbeslutet att

omsättas i en utredning som ger förslag till en ny organisation. Dessutom ska det finnas en

långsiktig plan för hur erfarenheter och kompetenser bland förbundens förtroendevalda säkras in i det nya.”

Detta är alltså inget öppet utredningsuppdrag, utan ett tydligt uppdrag att tillsammans med Lärarförbundet inleda en process med syftet att skapa en ny gemensam organisation. Om kongressen bejakar detta kommer en omfattande process att startas, som det sedan kommer att vara mycket svårt att avbryta, oavsett vad som sker längs vägen. När LRs kongressdelegater tar ställning måste de vara fullt medvetna om att det är detta avgörande vägval man står inför.

Under de tre decennier som gått sedan skolans kommunalisering har Lärarnas Riksförbund varit en helt avgörande kraft för att tillvarata lärarnas intressen, bromsa de värsta avarterna och vrida tillbaka utvecklingen inom svensk skola i rätt riktning. Som en konsekvent och självständig företrädare för professionerna lärare och studie- och yrkesvägledare har Lärarnas Riksförbund spelat en avgörande roll. Den förändring som under 2000-talet skett i riktning mot en skola med större kunskapsfokus hade inte varit möjlig utan Lärarnas Riksförbund tydliga röst.

Det allt större stödet för ett statligt ansvarstagande för svensk skola är också något som inte hade kommit till stånd utan Lärarnas Riksförbunds konsekventa och självständiga arbete samt vår opinionsbildning för detta. Lärarnas Riksförbund har också spelat en avgörande roll för att värna lärares arbetstidssystem med ferietjänster och förtroendetid. Lärarnas Riksförbund drev under mer än 20 år, större delen av tiden ensamma och motarbetade, frågan om en lärarlegitimation, uthålligt och konsekvent.

LR har aldrig varit starkare än idag. Ett antal viktiga förändringar i svensk skola hade inte kommit till stånd om inte LR:s självständiga röst funnits. LR behövs idag mer än någonsin, för svensk skola och för våra medlemmars villkorsfrågor.

Låt oss som en stolt och självständig akademisk lärarorganisation med ett öppet sinne ha en fortsatt dialog om utvecklad och fördjupad samverkan med andra fackliga organisationer inom utbildningsområdet. Gärna en utredning, men då med ett öppet mandat.

Sten Hagberg och Mats Sternbring, förbundsstyrelseledamöter i Lärarnas Riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons