komtek
Komtek

Lustfyllt lärande ska öka teknikintresset

Intresset för teknik och naturvetenskap har minskat kraftigt – både bland elever och blivande lärare. Komtek vill bidra till att öka intresset med ett lustfyllt lärande, redan i tidig ålder. Nu slår portarna upp för ytterligare en Komtek-skola.

Med en modell hämtad från den kommunala musikskolan startade Komtek, en kommunal entreprenörs och teknikskola där besökarna får lära sig om teknik på ett utforskande sätt, 2003 i Örebro. I dag finns det Komtek-skolor på 24 platser i Sverige och i helgen öppnar ytterligare en på Lidingö. 

Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs nio och bedrivs på fritiden – precis som musikskolan. Ett av kraven är att kurserna ska ha en jämn könsfördelning.

– Vårt mål är att öka rekryteringsbasen till tekniska skolor och tekniska yrken. Och det funkar precis på samma sätt som om man vill bli bra på piano, man går på Komtek termin efter termin för att utveckla sina tekniska kunskaper, säger verksamhetsledaren Fia Juréen.

Även skolklasser kan besöka Komtek och tt ha tekniklektionerna där, istället för i skolans lokaler. De bjuder även in till studiebesök där elever får fördjupa sig i ett enskilt ämne, till exempel energi.

– Vi erbjuder också lärarfortbildningar med konkreta tips och inspiration som lärarna sedan kan flytta in i sin egen undervisning. I första hand vänder vi oss till Lidingölärare – vi är en kommunal verksamhet – men om det finns plats så är det klart att vi skulle kunna ta emot andra lärare också. Men hur det skulle fungera är inte klart än, säger Fia Juréen.

Under uppstartsfasen av Komtek Lidingö har de haft stor nytta av de andra Komtek-utbildningarna i nätverket.

– Vi har till exempel varit i Örebro och kopierat deras lärarfortbildning och gör precis likadant som de gör där. Sedan handlar det mycket om att göra en verksamhet efter den personal som är anställd. I Örnsköldsvik har de ett par medarbetare som är jätteduktiga på modellflygplansbyggen, så där har de modellflygplanskurser. Och Komtek Täby har en filmproducent så där har de filmproduktionskurser, både för de yngsta barnen och för lite äldre barn. Det är friheten i att vara Komtek, man får anpassa kursinnehållet efter sin lokala kompetens.

Att starta en ny Komtek-utbildning kräver investeringar. Lidingö kommun har fått ett öronmärkt bidrag från Skolverket. Till en början har Komtek Lidingö två anställda. Planen är sedan att ta in fler pedagoger för enskilda kurser, och ett av KomTeks krav är att det ska vara hög handledartäthet.

– Vi jobbar med entreprenöriellt lärande, och då handlar det mycket om att barnen ska utveckla sig själva. Vi som pedagoger berättar inte svaret, vi ställer snarare en fråga och ytterligare en fråga för att de ska lösa sina problem eller komma fram till en bra konstruktion.

Komteks nationella frågor drivs av den ideella föreningen Komtek Sverige. 

Kommentera