skap_i_korridor_skola
Hemklassrum

Lyckat klassrumskoncept kan stoppas

Med hemklassrummen har Sturebyskolan i Stockholm kunnat motverka mobbning och skapa ett väl fungerande stöd för elever med särskilda behov. Men nu kan skolan tvingas överge konceptet.

Grundskolelever på Sturebyskolan i Stockholm har de senaste åren haft sin hemvist i tillfälliga baracker, till följd av en situation med undermåliga lokaler och platsbrist.

När nu bygglovet för barackerna går ut riskerar de 120 grundskoleleverna att tvingas flytta till huvudbyggnaden och dela lokaler med högstadieeleverna, efter ett förslag från Stockholms stad.  

En konsekvens av detta blir i sin tur att högstadieeleverna förlorar ett väl fungerande koncept: hemklassrummen – som innebär att eleverna har samma klassrum hela dagarna.

Dessa skulle då ersättas med ämnesklassrum och skåp i korridorer. Något föräldrar, rektor och lärare protesterat högljutt mot.

Dennis Serwadda, lärare på Sturebyskolan, berättar varför:

– Hemklassrum bidrar till en lugn och tryggare atmosfär på hela skolan. Eleverna har sina saker i bänken och det är lättare att hålla ordning på sina papper. Det här gäller alla men speciellt de elever som är i behov av särskilt stöd, säger han, som också understryker att hela lärargruppen är överens om att konceptet med hemklassrum fungerar väldigt bra.

– Eleverna får en fast punkt och tydlig struktur. All forskning visar att detta är a och o för elever i behov av särskilt stöd. Tryggheten som hemklassrummen ger är ett fundament för dessa elevers lärande, sociala välmående, organisation, hälsa och studieresultat.

Två av klassrummen har utrustning för elever med nedsatt hörsel, enligt Dennis Serwadda.

– Det här är ingen utrustning som går att bära med sig. Skulle hemklassrummen försvinna så kan de här eleverna inte höra de diskussioner som pågår i klassrummet vilket är exkluderande. De får helt enkelt inte undervisning på lika villkor, vilket de har rätt till, säger Dennis Serwadda.

Dessutom har hemklassrummen motverkat mobbning, menar Dennis Serwadda, eftersom de skapar bra sammanhållning i klassen och gör att otrygga platser undviks.

– Enkätundersökningar och elevenkäter visar att traditionellt otrygga områden är omklädesrum, skåputrymmen, korridorer. Genom hemklassrum blir det en ökad personaltäthet i korridoren och betydligt färre möten där otrygga situationer kan uppstå, säger han.

Helena Kettner Rudberg är ordförande i Sturebyskolans föräldraforum och en av många föräldrar till skolans elever som kämpar för att få ha hemklassrummen kvar.

– Föräldrar till elever med funktionsnedsättningar inom autistspektrat har uttryckt stor oro för hur deras barn kommer att påverkas av den röriga miljön som uppstår i en skåphall, att eleven inte ha sina saker tillgängliga i bänken utan måste komma ihåg att hämta sina saker i skåpet, säger hon och fortsätter:

– Barn med hörselnedsättning kommer inte att kunna inkluderas på samma sätt som tidigare eftersom alla klassrum inte kommer att vara utrustade med hörselslinga och mikrofoner.

Utbildningsförvaltningen utreder nu situationen och ska ta fram ett förslag på lösning i början av höstterminen 2015.

Kommentera