Skolpolitik

M: Inför programmering från årskurs ett

Moderaterna vill införa programmering från årskurs ett och har gett en intern arbetsgrupp i uppdrag att ta fram förslag för hur det ska kunna göras.

Moderaterna har hämtat inspiration till sitt förslag från länder som Finland och Storbritannien, där det nu införs på nationell nivå.

Moderaterna föreslår att programmering ska bli en del av matematik-, slöjd- eller teknikundervisningen och de föreslår också att Matematiklyftet ska utvecklas så att det också innehåller programmering.

– Vi behöver bli bättre på både kunskap i skolan och Sverige ska vara ett av de bättre länderna på att använda teknik, säger Anna Kinberg Batra till TV4.

Anna Kinberg Batra ger nu en av partiets sex arbetsgrupper i uppdrag att ta fram förslag på hur programmering ska kunna införas. 

Kommentera