Lärare och politiker

M-läraren: ”Öka undervisningstiden med en timme om dagen”

Emma Åhlander Hansson

Emma Åhlander Hansson är musiklärare i Nybro och kandiderar till riksdagen för Moderaterna.

| Foto: Peter Lejon/Barometern

Undervisningstiden i grundskolan behöver öka. Det menar musikläraren och M-politikern Emma Åhlander Hansson.
– I en internationell jämförelse går svenska barn lite i skolan, säger hon.

Vid sidan om arbetet som musiklärare på Åkrahällskolan i Nybro är Emma Åhlander Hansson fritidspolitiker i hemkommunen Emmaboda. I höstens val toppar hon Moderaternas lista i kommunvalet.

– Jag gick med i ungdomsförbundet i tidiga tonåren och har varit politiskt aktiv till och från sedan dess. För mig, som är uppvuxen i en familj med stort politiskt intresse, var det naturligt att engagera mig.

Krävs flera förändringar

Hon säger att höjda kunskapsresultat är den viktigaste skolfrågan.

– För det krävs det flera förändringar, förutom fler behöriga lärare som tillbringar mer tid med eleverna. En kan vara att utöka undervisningstiden med exempelvis en timme om dagen. En annan är ett ökat fokus på språkutveckling, vilket bör ske redan i förskolan.

Emma Åhlander Hansson
  • Ålder: 51 år.
  • Arbete: Musiklärare på gymnasieskolan Åkrahällskolan i Nybro.
  • Arbetat som lärare: I cirka 25 år.
  • Politiska uppdrag: Ordförande i bildnings-nämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige i Emmaboda.
  • Årets val: Förstanamn på Moderaternas fullmäktigelista i Emmaboda. Kandiderar även till riksdagen.

– Det är viktigt att på lågstadiet följa upp och se till att barnen verkligen lär sig att läsa och räkna, och vid behov sätta in extra insatser. Den som på grund av dålig läsförståelse kommer efter redan i låg- eller mellanstadiet har ofta svårt att senare komma i kapp.

Hur ökas andelen behöriga lärare?

– Lärarjobbet måste bli attraktivare. Högre lön är en del. Andra viktiga delar kan vara fler stödfunktioner så att läraruppdraget blir tydligare och bättre möjligheter till kompetensutveckling som dessutom allra helst ska ge högskolepoäng. Det får dessutom inte vara för lätt att komma in på lärarutbildningarna.

”Viktigt att kunna välja skola”

Emma Åhlander Hansson berättar att alla grundskolor i Emmaboda drivs av kommunen.

– Även om det inte finns några friskolor just här tycker jag att det är viktigt att föräldrar kan välja skola åt sina barn.

Ska aktiebolag få driva skolor?

– Ja, självklart.

Ska de få dela ut överskott till ägarna?

– Ja, om skolornas verksamhet är av väldigt hög kvalitet. Jag har dock inga svar på hur man mäter kvalitet i skolan. Att bara titta på betygen eller lärartätheten räcker inte.

Tydligare statlig styrning

Ska det finnas ett kösystem till friskolor?

– Ja. Däremot ska man inte kunna ställa sitt barn i kö när det är nyfött. Två eller tre år före skolstart är rimligt. Det vore bra om alla aktivt väljer skola.

Bör den statliga finansieringen och styrningen av grundskolan öka?

– Jag ser gärna ett utökad statligt ekonomiskt ansvar för skolan, men det bör ske i form av generella statsbidrag, inte fler riktade. Den nuvarande statliga styrningen är tillräcklig, men kan bli tydligare.

Kommentera