jonas_jacobsson_gjortler_webb
Bedömning

M: Låt eleverna överklaga betyg

Det finns risk att lärarna bedömer elever som personer – inte bara deras förmåga. För att öka rättssäkerheten bör därför elever ges rätten att överklaga sina betyg, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i en debattartikel.

Jonas Jacobsson Gjörtler skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att lärarna sitter på dubbla roller: dels som förmedlare av kunskap och ansvarig för elevens utvecklande. Men också som bedömare och betygsättare.

De dubbla rollerna innebär risker, menar han, eftersom det kan vara svårt att frikoppla den objektiva bedömningen av prestationer från omdöme av elever som personer.

Studier har visat att till exempel elevens bakgrund kan påverka lärarnas omdöme, skriver han.

Dessutom förmedlar betygssättningen information om inte bara elevens, utan även läraren och skolans prestation, som förmedlare av kunskap och utvecklare av elevens lärande, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler.

Det är olyckligt, menar han, eftersom det påverkar skolans anseende och därmed riskerar leda till betygsinflation. Risken är ännu högre när det gäller friskolor, menar han, eftersom skolans attraktivitet påverkar intäkter i form av skolpeng.

Även om det i grunden är bra att skolor kan jämföras, så ställer det högre krav på att bedömningar och betygssättningar görs objektivt, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler, och radar upp exempel på hur det kan säkerställas i högre utsträckning:

Fristående examinatorer, central rättning av nationella prov, betygssättningskommittéer eller rättning av lärare vid andra skolor.

Men inte minst måste betygssättningen göras mer rättssäker, menar Jonas Jacobsson Gjörtler. Elever i svensk skola har i dag inte rätt att överklaga betyg. Förvisso kan lärare ändra betyget, men det är enligt honom ”oriktigt på grund av nya omständigheter”.

Eftersom betygssättning är en myndighetsutövning bör därför elever ges rätten att överklaga sina betyg, anser Jonas Jacobsson Gjörtler. Det gör enligt honom systemet mer rättssäkert och genererar ökat förtroende för att betyget ger en bild av elevernas förmåga som stämmer.

Slutligen ger han exempel på länder där möjligheten till att överklaga betyg finns: Danmark, Finland, Norge, England och Nederländerna.

Kommentera