Studiero i klassrummet

M: Ledarskapslyft och stärkta befogenheter för lärare

Moderaterna ger tillsammans med Lärarnas Riksförbund fem förslag som ska förbättra studieron i klassrummen. Ledarskapsutbildning inom lärarutbildningen och mer fokus från Skolinspektionen att skollagen efterföljs är två av dem.

Fem förslag för bättre ordning

Lärarnas Riksförbund och Moderaterna lägger idag fram fem förslag som ska förbättra studieron och på så sätt medverka till höjda elevresultat.
1. Efterlevnaden av skollagen ska skärpas genom att Skolinspektionen fokuserar mer på trygghet och studiero.
2. Sveriges rektorer måste ta ett större ansvar för att skolan har gemensamma ordningsregler. Det måste också bli tydligt hur avsteg från reglerna följs upp och att de upplevs vara legitima.
3. Sanktionsmöjligheterna i skollagen ska vara ett tydligare verktyg för lärarna. Skolor ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärares befogenheter.
4. Stärk lärarnas ledarskap i klassrummet och utöka inslaget av ledarskap i lärarutbildningen.
5. Förenkla och minska administrationen för lärare särskilt vad avser möjligheterna att använda sanktioner. Varje lärare ska inte behöva uppfinna ett eget system för detta.

– Jag är orolig när jag ser att hälften av lärarna upplever att man får lägga mycket arbetstid på att hantera stök i klassrummet. Det är ett slående resultat som också bekräftar tidigare rapporter från Skolverket och SCB, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé.

Moderaterna lägger nu fram fem förslag tillsammans med Lärarnas Riksförbund som ska hjälpa lärare att skapa studiero i klassrummen.

– Oro i klassrummet slår mot kunskapsinhämtningen och därför är det viktigt att se till att vi har lugn och ro. När senaste Pisa presenterades var det en omfattande debatt om att Sverige sticker ut när det gäller stök och sen ankomst, men det här måste fortsätta att vara en viktig fråga som fler lyfter.

Har ni stöd i Alliansen för den här frågan?

– Vi upplever att vi har stöd från utbildningsministern. När man lyfter den här frågan riskerar man att bli sedd som en gammal magister som vill att eleverna ska sitta tyst i bänkarna och därför är vi noggranna med att vi talar om lugn och ro och inte ordning och reda.

Det framkommer i undersökningen att flera skolor inte har gemensamma ordningsregler som tagits fram på korrekt sätt, vad säger du om det?

– Det är oacceptabelt. Vi lägger ett förslag nu om att Skolinspektionen ska se till att lagen efterlevs. Vi har ju tidigare tillsatt en utredning som pågår. Om den kommer fram till att vi behöver göra skärpningar i skollagen för att öka studieron och för att lärarna ska få starkare stöd att använda sina befogenheter så är vi beredda att göra det. Undersökningen kom ju fram till att det finns skolor inte följer skollagen utan använder egna ordningsregler.

Ni vill se över lärarutbildningen, hur?

– Frågan om studiero är viktig och det handlar mycket om lärares ledarskap i klassrummet. Därför är vi frågande till att lärarutbildningen handlar så lite om ledarskap. Vi vill lyfta frågan i Alliansen om att det behövs i den ordinarie utbildningen, men också i form av fortbildningsinsatser av lärare i yrket.

Kommentera