Utbildningspolitik

M satsar stort på karriärtjänster

Moderaterna vill fördubbla sin satsning på karriärtjänster i utanförskapsområden.
​– Vi vill ha de bästa lärarna där de största utmaningarna finns, säger partiets utbildningspolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönwall.

Moderaternas skolsatsningar

Ett urval av Moderaternas utbildningspolitiska budgetsatsningar för 2016.

  • Karriärtjänster i utanförskapsområden (158 miljoner kronor de fyra kommande åren).
  • Obligatoriskt för kommuner att erbjuda gratis läxhjälp (390 miljoner kronor årligen kommande fyra år).
  • Sommarskola för elever i årskurs 6–9 (300 miljoner årligen kommande tre år).
  • En timme extra matematik per vecka på högstadiet (245 miljoner kronor år 2017, därefter 490 miljoner kronor årligen följande två år).
  • Skolinspektionen ges utökat uppdrag kopplat till kunskapskontrakt (ökat anslag till 50 miljoner kronor för 2016 och 2017 samt 75 miljoner kronor för 2018 och 2019).
  • Universitetskanslersämbetet får utreda hur lärarutbildningen kan utvecklas med Svenska som andraspråk, digital kompetens, specialpedagogik och ledarskap. 

I dag presenterar Moderaterna partiets budgetmotion för 2016. Ett av de största utbildningspolitiska förslagen är att de vill fördubbla den tidigare aviserade satsningen på karriärtjänster i utanförskapsområden.

Detta skulle innebära 158 miljoner kronor de kommande fyra åren.

– Att regeringen tagit bort satsningen på karriärtjänster i utanförskapsområden var en stor felbedömning, inte minst med tanke på de ökade betygsskillnaderna i landet, som Skolverkets rapport om betyg visade, säger Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönwall till Skolvärlden.

Hon syftar då till den utökning av karriärtjänsterna från 17 000 till 22 000 som regeringen valt bort.

– Men vi vill lägga de starkaste resurserna och bästa lärarna där de största utmaningarna finns, säger hon.

Camilla Waltersson Grönwall berättar dessutom att Moderaterna vill ge alla lärare rätten till en individuell kompetensutvecklingsplan, för att kunna garantera regelbunden fortbildning. 

– Alla lärare ska ha rätt till fortbildning. Och det är oerhört viktigt att det finns en röd tråd med långsiktig plan på detta, där man ser till individen. Det kan röra sig om en fördjupad ämneskunskap eller metodikutveckling som behöver ske i specifika ämnen. Något som inte finns i dag, säger hon.

Man satsar även på att utveckla Skolinspektionen till ett vassare verktyg, som ska kunna gå in och göra bedömningar av elevernas kunskapsresultat och undervisningens kvalitet i syfte att stärka skolan.

– Skolverket ska här kunna kliva in och erbjuda skolan ett kunskapskontrakt om den är i behov av ett särskilt stöd, som skulle innebära åtgärder för att stärka resultaten. Men Skolinspektionen ska även kunna ta ett statligt ansvar för de skolor som inte når tillräckligt höga resultat och bland annat kunna lägga ner dem, säger Camilla Waltersson Grönwall.

Moderaterna vill dessutom göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda gratis läxhjälp och satsa dubbelt så mycket som regeringen på sommarskola för elever i årskurs 6–9. Slutligen vill partiet lägga en timma extra matematik i veckan i högstadiet.

Moderaterna har partistämma 15–18 oktober.

Kommentera