debatt_anders_malmquist

Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö, kommenterar resultatet av LR:s enkät bland skolpersonal.

Replik

Malmös svar på dystra siffrorna: Vi prioriterar arbetsmiljöfrågan

Replik ”I Malmö prioriterar vi arbetsmiljöfrågan och arbetar partsgemensamt inom ramen för HÖK18”, skriver grundskoledirektör Anders Malmquist.

Replik på artikel i Skolvärlden om arbetsmiljön i Malmö skolor:

Att arbeta i skolan är ett av de viktigaste men också mest utmanande uppdrag man kan välja på arbetsmarknaden. Att möta varje elevs behov av utbildning och samtidigt organisera lärandet för hela klassen kräver både tid och kompetens och känslan av att ibland inte räcka till kan skapa stress och frustration.

I olika undersökningar ser vi därför att stressnivån är hög i läraryrket vilket påverkar arbetsmiljön. Det är i sig inget nytt utan redan när jag själv kom ut som ny lärare för 40 år sen fanns dessa utmaningar.

Det nya är att vi idag systematiskt arbetar med arbetsmiljön i skolan. HÖK18 har inneburit ytterligare fokus på den viktiga arbetsmiljöfrågan.

I Malmö prioriterar vi arbetsmiljöfrågan och arbetar partsgemensamt inom ramen för HÖK18 men också med övriga fackförbund i skolan. Vi har systematiserat arbetet genom bl a årshjul för våra olika aktiviteter men också med checklistor och fokus på specifika frågor. Arbetet fungerar bra och det finns ett gott samverkansklimat mellan parterna.

Men kanske måste vi ge arbetet mer tid än LR:s företrädare ger uttryck för. Resultatet av arbetet följer vi bl a upp genom statistik och vår årliga medarbetarenkät som utgår från den av SKR rekommenderade modellen HME=hållbart medarbetarengagemang. Att Malmö skulle sticka ut nationellt gällande arbetsmiljön finns det inget som tyder på. Vårt HME i grundskolan på 80 är högre än rikssnittet.

I den del av medarbetarenkäten som specifikt handlar om arbetsmiljön kan vi i likhet med resten av riket konstatera att många lärare upplever att de inte har en rimlig arbetsbörda över tid och en mindre del uppger att de har svårt att hinna med att ta lunch. Det är naturligtvis inte acceptabelt och vi är helt överens med facken att detta måste förändras.

Vi är därför glada över att kunna konstatera att för andra året i rad förbättras resultatet i vår enkätundersökning. Fler uppger att de kan ta sin lunchrast och färre att arbetsbelastningen är för stor. Resultatet är väl underbyggt med 89 procent svarsfrekvens och ett väl utprövat antal frågor.

Tyvärr ger inte LR:s enkätundersökning samma resultat. En del i detta beror sannolikt på utformningen av enkäten. ”Som man frågar får man svar” heter det. Men låt oss tillsammans fortsätta med vårt viktiga arbeta att utveckla skolans arbetsmiljö till gagn för både anställda och elever. Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola.

Anders Malmquist, leg lärare, grundskoledirektör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera