annie_bergh

Annie Bergh, central IKT-pedagog i Malmö.

Nytt koncept

Smart digitalisering för Malmöskolor

På Irland kan skolor som framgångsrikt fyllt digitaliseringen med innehåll få en certifiering – en motsvarighet till hållbarhetsområdets Grön flagg.

Nu har konceptet även kommit till Sverige.

Läs mer:

http://www.digitalschoolseurope.eu/
https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm
Annie Berghs blogg: http://digitalaverktygsladan.blogspot.se/

Lärplattor, datorer, smarta telefoner och en internetanvändning som är en av de högsta i världen. Tekniktillgången i Sverige är med globala mått mätt mycket god – men det finns en återkommande kritik mot att digitaliseringen i skolan behöver fyllas med innehåll.

För att säkerställa digitaliseringens kvalitet finns på Irland sedan några år ett koncept kallat ”Digital schools of distinction”, där de medverkande skolorna åtar sig att försöka uppfylla kriterier på fem olika områden. Det handlar bland annat om rektors ledarskap, om hur IKT används för att främja lärandet och om lärarnas fortbildning och kunskaper på området.

När en medverkande skola anser sig ha nått de uppställda kraven kommer en inspektör på besök för att se om skolan kan få sin digitala certifiering.

– Det är som en slags grön flagg för digitalisering, säger Annie Bergh, central IKT-pedagog som arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö.

I dag finns 260 certifierade skolor på Irland och ytterligare 1700 som arbetar för att få digitalt godkänt.

Det irländska arbetssättet har vuxit till ett Erasmus+-projekt, ”Digital schools of Europe”, och har spridit sig till ytterligare sju länder, däribland Sverige.

– Sju skolor här i Malmö är med, berättar Annie Bergh, som är koordinator för det treåriga projektet.

Digitaliseringsprojektet syftar bland annat till att säkerställa att informations- och kommunikationstekniken används på ett sätt som stärker undervisningen.

– När IKT används på rätt sätt underlättar den för lärarna att vara mer flexibla och minskar deras arbetsbörda, samtidigt som eleverna kan utvecklas och nå längre. ”Digital schools of Europe” bygger på att hitta fungerande verktyg och arbetsmetoder som höjer kompetensen och måluppfyllelsen inom alla ämnen.

En viktig del är också att sprida goda exempel mellan skolor och länder, berättar Annie Bergh, som sedan 2007 också är svensk eTwinning-ambassadör. eTwinning är en plattform som drivs av European Schoolnet för EU-kommissionens räkning och har nära 370 000 lärare anslutna.

– eTwinning har gett mig min it-kompetens. När jag började jobba som lärare var datorn bara en skrivmaskin för mig – i dag ger den mig otroliga möjligheter. Den största vinsten med att jobba med eTwinning är att motivationen hos eleverna växer lavinartat när det går att koppla ihop dem med autentiska mottagare. De sporras av att ha kontakt med elever i andra länder, säger hon och fortsätter:

– Det går att jobba med eTwinning-projekt som sträcker sig över en lektion eller över en hel termin – bara fantasin sätter gränserna. När man har skickat in ett projektförslag brukar det inte dröja länge innan man får svar från lärare i andra länder. Att använda plattformen är ett väldigt bra sätt att öppna gränserna mellan länder och mellan klassrum.

Kommentera