Lärarutbildningen

Många hoppar av ämneslärarutbildningen

Många studenter väljer att hoppa av lärarutbildningen, och särskilt drabbad är ämneslärarutbildningen. Det visar ny statistik från Universitetskanslerämbetet.

Avhoppen i korthet

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9: 38%

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 via KPU: 16%

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan: 29%

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan via KPU: 9%

Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4-6: 27%

Källa: UKÄ

Ladda ner och läs Universitetskanslerämbetets statistiska analys här:
Avhopp från lärarutbildningen.

Hela 38 procent av studenterna på ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 har hoppat av relativt tidigt. Det är fortsatt kvinnodominans på lärarutbildningen, och det är dessutom män som hoppar av i störst utsträckning, oavsett inriktning. Det visar UKÄ:s första analys av avhoppen sedan den nya lärarutbildningen sjösattes 2011.

UKÄ ger sig inte på att försöka förklara varför så många hoppar av, men konstaterar att det är mycket problematiskt eftersom lärare är ett framtida bristyrke.

Anders Almgren, 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund är inte förvånad över att många hoppar av.

Realiteten ute i klassrummet avskräcker 

– Det är ytterligare ett tecken på att yrket inte är tillräckligt attraktivt, varken lönemässigt eller vad gäller arbetsmiljön. Man har också en praktikperiod tidigt i utbildningen, och jag tror att realiteten ute i klassrummet avskräcker många som hade en annan bild av yrket, säger han.

Han pekar på att lärarutbildningen länge har haft en relativt stor andel studenter som valt någon annan utbildning i första hand men inte kommit in där.

– Då börjar de på lärarutbildningen men om en annan möjlighet öppnar sig längre fram så byter de spår. Attraktiviteten i andra yrken är högre.

Den analysen delas av Isak Skogstad, ordförande i LR:s studerandeförening, som kallar det hela för ”en nationell katastrof”. Han menar att det visserligen finns åtgärder att ta till för att stärka lärarutbildningens kvalitet i sig, men att i slutändan är det yrket som behöver göras attraktivare.

– Det är pudelns kärna. Kommer man in på en utbildning som leder till ett välbetalt och attraktivt jobb så stannar man ju kvar. Ett syfte med den nya lärarutbildningen var ju att stävja avhoppen, men det har uppenbarligen inte fungerat, säger han.

På ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan ligger avhoppen på 29 procent. Betydligt bättre ser det ut bland de som läser till ämneslärare via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), och bland de som läser med inriktning mot lägre åldrar.

Kommentera