flicka_skriver_prov_2_2
Nationella prov

Många skolor bryter mot NP-reglerna: ”Överraskande”

Skolinspektionens granskning visar att flertalet skolor förvarar de nationella proven säkert. 
Men uppseendeväckande är att många skolor beställer prov de inte ska genomföra.
– Det hade vi inte väntat oss och det var ett resultat som vi blev överraskade över, säger Linda Zetterman, utredare på Skolinspektionen. 

Mer om granskningen:

Granskningen har omfattat 66 gymnasieskolor i sammanlagt 24 kommuner. Såväl kommunala som fristående gymnasieskolor ingår i granskningen. Granskningen har genomförts som oanmälda verksamhetsbesök.

Läs hela rapporten här.

Det här är andra gången som Skolinspektionen har granskat skolors hantering av nationella prov och vad skolorna gör för att motverka otillåten spridning. 2017 gjorde myndigheten en liknande granskning på grundskolan, men efter att det har fortsatt läcka provuppgifter beslutade Skolinspektionen att gå ut och granska igen – men det här gången inom gymnasieskolan.

Den nya rapporten visar att de flesta gymnasieskolor förvarar proven på ett säkert sätt. Men ett fåtal skolor är oförsiktiga och det menar Skolinspektionen är tillräckligt för att risk ska finnas för otillåten spridning.

– I de fallen hade man öppnat proven för många dagar innan provet. Två dagar innan provtillfället ska proven var förseglade och inlåsta. Förvaras proven oaktsamt så finns det så klart en stor spridningsrisk, säger Linda Zetterman, utredare och projektledare för granskningen. 

Ett uppseendeväckande resultat av granskningen är att många gymnasieskolor beställer prov de inte ska genomföra, vilket ökar spridningsrisken menar Skolinspektionen.
 
– Det hade vi inte väntat oss och det var ett resultat som vi blev överraskade över. För det syftet är inte med provet att man ska genomföra det vid ett senare tillfälle eller som i vissa fall att man inte ska genomföra det över huvud taget. 

Enligt rapporten var det en sådan pass stor andel, hela 40 procent, av de 66 granskade skolorna som antingen inte skulle genomföra proven på det utsatta datumet och i andra fall skulle man inte genomföra det alls.
 
– Det är fel att göra på det här sättet. Men min uppfattning är att inte skolorna gör det här av illvilja, utan att rektorerna inte riktigt vet om att det är otillåtet, säger Linda Zetterman.

I föreskrifterna framgår det tydligt att skolledare bara ska beställa de prov eleverna ska genomföra – trots detta beställs det prov för andra ändamål. 

Ett skäl som skolorna i granskningen uppger är att de vill ha proven som underlag vid bedömningsdiskussioner för lärarna. En annan anledning är att de tänker genomföra provet men vid ett senare tillfälle. 

Linda Zetterman säger att man från Skolinspektionens sida kommer att fortsätta arbeta hårt för att belysa vikten av att hantera proven korrekt och säkert. 

– Jag kan inte säga att det här är sista gången som vi kommer att dyka upp oanmält och inspektera skolornas hantering och förvaring. Men vi hoppas att den här granskningen ska vi öka medvetandenivån bland rektorer – framförallt att man slutar att beställa in prov som inte ska genomföras, säger hon.

Kommentera