Annons
"Konsekvensen av allt arbete med organiseringen av praon blir att vi får mindre tid för vägledning", säger syvaren.

Marie sa upp sig på grund av arbetet med praon

Publicerad 19 november 2018

Den obligatoriska praon i högstadiet innebär tung arbetsbörda för studie- och yrkesvägledare. Syvaren Marie valde att byta jobb när det stod klart att beslutet skulle gå igenom.
– I slutändan hamnar hela organiseringen på oss, säger Marie. 

Relaterat

Från och med höstterminens start är prao återigen obligatoriskt på högstadiet. Det innebär att alla skolor ska erbjuda sina elever prao i minst tio dagar valfritt fördelat under årskurs 8 och 9 (9 och 10 i specialskolan). Syftet är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. 

Beslutet har mött kritik från flera studie- och yrkesvägledare som vittnar om att ansvaret för organiseringen av praon hamnar på dem. 

Marie, som vill vara anonym och egentligen heter något annat, har tidigare arbetat som studie- och yrkesvägledare i grundskolan men valde att byta jobb när det fastställdes att praon skulle bli obligatorisk.

– Det är framför allt på grund av den ökade arbetsbelastningen som jag valde att byta jobb. Totalt läggs ungefär fyra månader per läsår på detta för en syvare, ett arbete som ursprungligen inte ens tillhör våra ordinarie arbetsuppgifter. Konsekvensen av detta blir att man får väldigt mycket mindre tid för vägledning, säger Marie. 

Hon berättar också att förståelsen och statusen för yrket blir lidande av att praon tar så mycket utrymme. 

– Ett exempel på detta är när jag blev presenterad av en lärarkollega för en klass som; ”hon som har hand om praon”. Det säger något om vad lärarkollegorna vet om yrket. Mycket av det arbetet som vi gör, som att hjälpa skoltrötta elever, hamnar i skymundan. 

Det är skolans huvudmän som ansvarar för att organisera prao. Marie säger att utifrån vad hon har sett och hört så är det nästan uteslutande ett jobb som hamnar på studie- och yrkesvägledaren. 

– I slutändan hamnar hela organiseringen på oss syvare. Jag tror att vilken yrkesgrupp som helst hade protesterat om man blir tvungen att avsätta fyra månader av ens arbetstid på något som inte tillhör ens arbetsuppgift. 

Johanna Redelius, expert på Skolverket betonar att det inte är meningen att studie- och yrkesvägledarna ska dra hela prao-lasset.

– Studie- och yrkesvägledarna gör ett viktigt arbete och kan förbereda eleverna, men det är inte deras uppgift att ordna praoplatser, säger hon.

Förutom den arbetsbörda som praon innebär, är Marie skeptisk till praons upplägg generellt. 

På skolan som Marie tidigare jobbade på hade man utformat en fungerande modell som komplement för praon. Den grundade sig att eleverna, gruppvis, fick besöka närområdets branscher och företag, för att därigenom bredda sina perspektiv inför kommande yrkesval.

– Syftet med praon är inte att komma ut i arbetslivet utan att bredda perspektiven. Eleverna behöver då en mångfald och en insyn i flera branscher i stället för att bli låsta vid en arbetsplats under en vecka. Då anser jag att det är betydligt bättre att gå på regelbundna studiebesök.

Åsikterna kring frågan är delade. Vissa anser att praon är värdefull och bidrar till att eleverna får ta sina första steg in i arbetslivet. 

– Jag kan delvis hålla med om det, men personligen tycker jag att det är fel väg att gå. Min uppfattning är att de som ser positivt på hur praon är utformad i dag kanske inte har prövat andra modeller.

Catharina Niwhede, ledamot för Lärarnas riksförbund (LR), säger att Maries fall är olyckligt och att det inte tillhör studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgift att ansvara för organiseringen av praon. 

– Syvaren ska ha vägledande samtal med eleverna och anpassa praoplatserna efter elevens intresseområden. Att leta efter platser, ringa företag och se till att arbetsmiljön på platserna är goda, är inte syvarens ansvar, säger Catharina Niwhede. 

Vem bär ansvaret för organiseringen av praon? 

– Vi anser att man ska anställa en extern administratör för att fixa platserna. I Malmö har man köpt in tjänsten ”Praktiksservice”, som fördelar ut platser till skolorna. Gustav Fridolin, som beslutade att praon skulle bli obligatorisk, bestämde också att det ska finnas statliga medel för detta. Men då är det oerhört viktigt att pengarna går till det som de är ämnade för.

Hon tycker att det är sorgligt att det ser så olika ut i olika kommuner. 

– Nu gör kommunerna lite som de vill och det tycker vi inte är okej. Lärarnas riksförbund vill se att staten får ett större ansvar så att vi att säkerställa likvärdighet i hela landet. Det ska inte vara elever eller föräldrar som ska hitta platser.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

Annons
Annons

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Annons

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Annons
Annons

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Annons

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Språkintroduktion

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Årets lärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

NPF

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik. Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Så slår jobbstressen mot skolan

Arbetsmiljö

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov

SIP

Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

För mycket vardag och för lite matte

Matematik

Hur ska man lära ut matte på bästa sätt i klassrummet? Den frågan har länge varit föremål för en intensiv debatt inom skolforskning. Nu ger en svensk studie svar.

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Arbetsmiljö

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

Projekt

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Metoo

#ickegodkänt ett år senare: ”Förväntar oss mer”

Metoo

Ett år har gått sedan läraruppropet Ickegodkänt. Läraren och initiativtagaren, Elinor Holmström, berättar om vad som har hänt sedan uppropet och vad nästa steg är för en mer jämställd skola.

Fem tips: Så arbetar du med #Metoo i undervisningen

Metoo

Lärarna uppmanas prata om Metoo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons