betyg_pengar
Vuxenutbildning

Massiv kritik mot att få betalt utifrån betyg

Nu växer kritiken mot betalningsmodeller där vuxenutbildare får full ersättning först när eleven fått godkänt betyg.
– Vi vill belöna skolor som anstränger sig, säger rektorn för Komvux i Nacka kommun.

Full betalning först när eleven fått godkänt betyg. Så fungerar det inom vuxenutbildningen på flera håll i landet. I Nacka får utbildningsanordnaren betalt utifrån en rad faktorer som kursens längd, material och så vidare men för full ersättning krävs att eleven blir godkänd. Blir eleven underkänd går anordnaren miste om 10 procent av den totala ersättningen.

Hur kommer det sig att ni gör ett sånt här avdrag?

– Vi vill belöna skolor som anstränger sig för att se till att eleverna får ett godkänt betyg, säger Staffan Ström, rektor för Komvux i Nacka kommun.

Ser du någon risk för glädjebetyg?

– Absolut, men det finns det i alla system. Det är inget nytt problem, och det är mitt ansvar som rektor att se till att det här går rätt till och att betygen sätts på goda grunder.

Men gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström är mycket kritisk till att elevens betyg ska avgöra ersättningen.

– Jag ser stora risker med den typen av marknadslösningar, säger hon till TT.

Det säger hon apropå att Växjö kommun nyligen sjösatt en likande betalningsmodell som Nacka kommun inom vuxenutbildningen. 20 procent av ersättningen per elev försvinner om eleven inte når godkänt betyg.

– Vi riskerar ett inflationstryck på eleverna och att komvuxeleverna i Växjö får betyg som inte motsvarar deras kunskaper. Vi riskerar också att lärarna i Växjö får en arbetsmiljö de inte är betjänta av, säger Anna Ekström.

Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, instämmer i kritiken.

–Det här är inte alls en bra modell för hur man finansierar skolan. För det första kan det skapa betygsinflation där betyg sätts på andra grunder än elevernas kunskaper. Och för det andra skapar det en dålig arbetsmiljö där lärarna pressas att sätta godkända betyg, säger hon till Skolvärlden. 

– Att en elev inte uppnår E kan bero på en rad olika orsaker, det behöver inte ha med skolan eller lärarna att göra.

I Växjö har det båda lärarfacken gemensamt varit emot modellen, berättar Sara Svanlund.

Känner du till fler kommuner som gör så här? 

– Nej, jag har aldrig hört talas om något liknande. Och det är ett gott tecken. 

Oliver Rosengren (M) som är kommunalråd i Växjö och ordförande i nämnden för arbete och välfärd försvarar modellen och menar att den kan bryta ny mark.

Anna Ekström håller inte med.

– Jag hoppas att vuxenutbildningen inte ska söka den här typen av lösningar. Skulle vi få en utveckling inom vuxenutbildningen där vi ser en press uppåt på betygssättningen måste regeringen komma med åtgärder, men jag tror att man i Växjö kommer att överväga modellen.

Kommentera