gymnastiksal

Massiv kritik mot ja till könsuppdelad idrott

En muslimsk skola i Stockholm undervisar flickor och pojkar separat i idrott. Skolinspektionen bedömer att det inte bryter mot reglerna, men varken regeringen eller Allianspartierna delar den analysen.

– Jag ser inga rimliga skäl till att dela upp flickor och pojkar i olika grupper, säger Svante Tideman, första vice ordförande Lärarnas Riksförbund.

Al-Azharskolan i Stockholm anmäldes till Skolinspektionen då anmälaren anser att deras könsindelade grupper i ämnet idrott och hälsa strider mot den svenska skolans uppgift att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet.

Men Skolinspektionen gör bedömningen att grupperingen inte strider mot reglerna ”i det aktuella fallet”. Skolans rektor anger som skäl till uppdelningen att många av eleverna inte skulle komma till idrottslektionerna alls om flickor och pojkar hade lektion tillsammans, och Skolinspektionen köper den förklaringen.

Det gör däremot inte utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Vi ska analysera lagstiftningen och se hur det här har kunnat bli möjligt. Det kan inte vara ett sätt att arbeta med jämställdhet och en trygg arbetsmiljö för killar och tjejer att i ett helt ämne, från förskoleklass till årskurs nio, separera killar från tjejer, säger han till Nyheterna i TV4.

Även företrädare för Alliansen har uttalat skarp kritik, och på Lärarnas Riksförbund menar man att saken behöver redas ut ytterligare.

– Om utbildningsministern har en syn på saken men myndigheten gör en annan tolkning av lagstiftningen så behövs det ett klargörande. Jag förstår att Gustav Fridolin inte vill idka ministerstyre, men hans ord bör ju väga rätt tungt. Vi lärare behöver ett förtydligande om vad som gäller, säger Svante Tideman.

Hur ser du på könsuppdelad undervisning som sådan?

– Det var vanligt inom idrotten några decennier bakåt. Men den diskussionen finns inte längre och jag ser inga rimliga skäl till att dela upp flickor och pojkar i olika grupper. Om det är så att uppdelningen sker på religiös grund så tar vi starkt avstånd. Då har man gått över gränsen – all undervisning i skolan ska vara fri från religiösa inslag.

Daniel Gomejzon är idrottslärare på Nacka gymnasium.

– Det finns ingen som helst anledning att dela upp det här. Allting annat har de ju tillsammans, varför ska de ha just idrotten uppdelat? Det är att göra eleverna en björntjänst. Sedan är allt inte svart och vitt, därför tror jag det är svårt med lagstiftning, säger han.

Könsuppdelad idrott är inte nödvändigtvis något helt unikt för just den här skolan, eller för muslimska skolor generellt. Ser du inga skäl som skulle kunna vara legitima?

– Det förekommer säkerligen på andra skolor, men jag tycker fortfarande inte att det är en bra idé. Man måste ju försöka jobba enligt de riktlinjer som ges i styrdokumenten och då kan man inte dela upp eleverna på det här viset. Ska man tävla kan det finnas skillnader fysiologiskt som gör att man behöver separera grupper, men idrott och hälsa i skolan ska inte handla om att mäta sig mot andra. Sen möter man ju de elever inte känner sig som varken pojke eller flicka – var ska de gå då?

tideman_fridolin

Svante Tideman (LR), Gustav Fridolin (Mp)

Kommentera