dubbellligo

Matteläraren Lligo Matson har fått ett pris av Kungliga Vetenskapsakademin.

Matematik

Matematiken som en väg in i svenska skolan

Matematiken är något gemensamt för människor – oavsett varifrån de kommer. Därför menar Lligo Matson, mattelärare i Umeå, att det bra sätt att skapa en grund för nyanlända elever.
– Matematik är ett annat språk, säger Lligo Matson.

Beijerstiftelsens Lärarpris

Beijerstiftelsens Lärarpris innebär 50 000 kronor till varje lärare personligen och 20 000 kronor till deras skola för att finansiera naturvetenskapliga aktiviteter samt inköp till skolornas bibliotek.

Priset är till minne av Ingvar Lindqvist och finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Det har delats ut av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 1991. Nomineringarna till priset görs av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever.

Lligo Matson undervisar i matematik på högstadiet på Renforsskolan i Umeå och har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins pris för sin undervisning. 

– Det känns lite omtumlande, det är klart. Vi har jobbat mycket med det här och det är roligt att få ett kvitto på arbetet man lägger ned, säger han.

Lligo Matson tar flera gånger upp det som kallas formativ bedömning tillsammans med synligt lärande och betonar att det är viktigt. Han kallar det för de två ben som hans undervisning står på. En stor del av detta är att ge eleverna vad han kallar ett metaperspektiv på och att reglera sitt eget lärande.

– De kan titta på sig själva i sin lärsituation och bli medvetna att om de gör på ett visst sätt så lär de sig mer och gör jag på ett annat sätt lär jag mig mindre. Eftersom de ser sig själva och sitt lärande kan de reglera sig för att uppnå det de vill.

Lligo Matson säger till sina elever att de inte måste lära sig jättemycket på en lektion, det räcker istället med en mindre mängd varje gång.

– De ska känna att om de lär sig lite grann varje lektion så kommer de gå ut med bra betyg och bra kunskaper. Om de lär sig lite grann så går de åt rätt håll hela tiden. Är man i form så gör det förstås inte något om man lärt sig mycket på en lektion.

I motiveringen för vinsten står det ”för framgångsrik användning av formativ bedömning i matematikundervisningen och för att han med tilltro till elevernas kapacitet utmanar och stöttar alla i sitt mångkulturella klassrum.”

På Lligo Matsons skola finns en del nyanlända elever och tidigare kunde de hamna i en förberedelseperiod närmare två år. De har nu istället bara åtta förberedelseveckor och efter det får eleverna komma ut i vanliga klasser. Lliga Matson menar att de lär sig mycket mer av att vara bland andra elever och att de är snabba på att ta igen information då de vill passa in. Framför allt matematiken är ett bra hjälpmedel eftersom det är ett lättare ”språk” att lära sig än svenska.

– Ur ett mångkulturellt perspektiv är matematik ett språk som ligger väldigt nära oavsett varifrån man kommer. De lär sig svenska i skolan men det kan vara svårt, de kanske aldrig har gått i skolan eller reflekterat över att de har ett eget språk tidigare. I det läget är matematiken närmare och lättare att gå vidare med som en gemensam grund. Det går att räkna med fingrar, rita symboler och är påtagligt för de har någon slags grund i det och jag kan placera de nya kunskaperna på kunskap som de redan har.

Kommentera