untitled-5
Undersökning

Matematiklyftet ger lärare större trygghet

Matematiklyftet gillas bland lärarna.
Större trygghet och bättre självförtroende i yrkesrollen är några av effekterna enligt Skolverkets undersökning.

Om utvärderingen

Slutredovisningen baseras på två utvärderingar som gjorts av Ramböll Management Consulting och Umeå universitet. Utvärderingarna består av intervjuer, gruppintervjuer, observationer och enkätundersökningar till huvudmän, matematiklärare, handledare och rektorer. I Rambölls utvärdering har alla som deltagit i Matematiklyftet fått möjlighet att besvara enkäter. Svarsfrekvensen för till exempel matematiklärarna varierar mellan 51 och 56 procent mellan de olika läsåren, vilket motsvarar cirka 16 700 enkätsvar. I Umeå universitets utvärdering gjordes bland annat återkommande lektionsobservationer i 35 slumpvis utvalda grund- och gymnasieskolor över hela Sverige. På varje skola valdes tre matematiklärare ut och besöktes två gånger, med ett års mellanrum.

Fakta: Skolverket

Totalt har 35 580 matematiklärare deltagit i Skolverkets satsning Matematiklyftet för att utveckla undervisningen i matematik. Detta motsvarar tre av fyra matematiklärare i grund- och gymnasieskolan.

– Att så många lärare deltagit i matematiklyftet visar att landets skolor verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik. Det här är viktigt för att på sikt förbättra elevernas kunskaper i matematik, säger Maria Weståker, chef för enheten för ämnesdidaktik på Skolverket i ett pressmeddelande.

Lärare som deltagit menar att de har getts bättre förutsättningar att bedriva och utveckla matematikundervisningen. De metoder och verktyg som lärare har fått har bidragit till att de känner ett ökat självförtroende och trygghet kring yrkesrollen, visar slutredovisningen som Skolverket gjort som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

Det kan exempelvis vara kommunikation i klassrummet och formativ bedömning, alltså att man formar sin undervisning utifrån elevernas olika behov. Dessutom har de fått verktyg för att variera undervisningen och blivit mer medvetna om sin och elevernas roll i klassrummet.

Under perioden – som varit mellan 2012 och 2016 – har matematiklärare genomfört kompetensutvecklingen med statsbidrag i den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Detta betyder att 76 procent av alla matematiklärare i Sverige har deltagit i Matematiklyftet, 77 procent av grundskolans lärare och 53 procent av gymnasieskolans lärare. I princip alla lärare som har inlett kompetensutvecklingsinsatsen har fullföljt den.

Enligt Skolverket beskriver många lärarna att de fortsätter att använda undervisningsmetoder och nyförvärvade kunskaper som Matematiklyftet gav. Detta kvarstår även två år efter att de deltagit i Matematiklyftet.

Kommentera