elisabet_nihlfors

Expertrådet leds av Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

Nytt expertråd

”Måtte det hända något också”

Beprövad erfarenhet och vetenskap i god förening. Det är receptet när ett nytt expertråd ska ta fram förslag till huvudmännen – samt göra kompletterande inspel till Skolkommissionen.

En är lärare på T1-skolan i Linköping. En annan är biträdande förskolechef i Kinda. En tredje är professor vid Malmö högskola.

Hela 22 personer med blandade bakgrunder samlades en fredagseftermiddag i början av september för att ingå i ett nytt expertråd initierat av Sveriges kommuner och landsting samt Friskolornas riksförbund.

Tanken är att personer som jobbar med skolan i praktiken tillsammans med forskare ska identifiera ett antal viktiga områden som huvudmännen bör jobba mer med – men det ska även utmynna i ett inspel till Skolkommissionen.

Och det ska göras utifrån perspektiv som saknas hos kommissionen: konkreta och lokala erfarenheter.  

– Där finns inte de som har ansvar i den berömda praktiken representerade. Med beprövad erfarenhet och vetenskap i en god förening ska vi visa vad vi gör när det fungerar och går bra, säger Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet, tidigare skolchef, som leder rådet.

Hon är tydlig med att gruppen inte ska vara en kritisk röst, bara bidragande.

– Vi vill vara proaktiva och bidra med kunskaper, eftersom det här är viktigt

Första steget i arbetet ska vara genomfört redan i slutet av november.

Vilka förslag kan expertrådet komma med?

– I november ska vi ha identifierat ett antal områden och vara klara att göra ett inspel till regeringen, i samband med att skolkommissionen kommer ut med en rapport kring jul, säger Elisabet Nihlfors.

– Men det är lite tidigt att säga vad våra förslag kommer att innehålla. På första mötet pratade vi dock om lärarutbildningen, ledarskap och motivation till barns lärande. Vi ska försöka välja ut det som är viktigast nu och i framtiden.

Vilken effekt hoppas ni på?

– Håkan Sörman, vd för SKL, mindes ett möte med mig för många herrans år då jag sa: ”måtte det hända något också”. Jag påstår, både som praktiker och forskare, oavsett vilken fot jag står på och erfarenhet jag använder mig av, att vi vet väldigt mycket i dag, både om hur styrning och ledning kan se ut för att ge effekt samt vad som krävs för barns lärande. Jag påstår att det finns både forskning och erfarenhet som vi bara inte använder i dag. Nu gäller det att ta i det vi vet och faktiskt våga göra något, säger Elisabet Nihlfors.

Kommentera