mattelarare-712
Lärarutbilning

Matte- och no-utbildning öppnar igen

Stockholms universitet ställde in ämneslärarutbildningen i matte och no i årskurs 7–9 hösten 2014. Men nu går den att söka igen. 

Anledningen till att utbildningen ställdes in var det låga söktrycket. Men Stefan Nordlund, prefekt på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet, menar att intresset har ökat.

– Beslutet att åter erbjuda utbildningen bygger på att vi förra hösten hade dubbelt så många sökande till ämneslärarprogrammet mot gymnasiet i dessa ämnen. Det var dubbelt så många som påbörjade utbildningen då jämfört med hösten 2013. Några av dem har senare velat gå över till 7-9-programmet, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet vill Stefan Nordlund betona att det kommer att finnas ämneslärare i årskurs 7–9, trots att utbildningen tidigare ställdes in, eftersom utbildning mot gymnasiet även ger behörighet att undervisa i högstadiet.

Det är dock inte säkert att utbildningar i alla ämnen kan ges, beroende på söktryck.

– När det gäller ämnen som kemi, biologi, geografi och matematik kan vi ge utbildningen även om vi bara får en student. Det är mer osäkert om vi får få sökande till övriga naturvetenskapliga ämnen. Det beror på ämneskombinationer och om annat lärosäte är involverat, säger Stefan Nordlund i ett pressmeddelande.

Den 16 mars öppnar anmälan till höstterminens utbildningar. 

Kommentera