mattetal
Foto: Colourbox
Forskarintervju

Mattefokus i Umeå

I år arrangeras Matematikbiennalen i Umeå och det är ett digert program. Sannolikhetslära i de lägre årskurserna och stöd vid nationella prov är några av programpunkterna.

Matematikbiennalen

Var: Umeå

När: 6 – 7 februari.

Kerstin Wallin håller i en workshop med rubriken ”Kombinatorik och sannolikhetslära för de yngre”.

Annette Bagger håller i en föreläsning med rubriken ”Hur påverkas eleven i årskurs 3 av det nationella provet i matematik. Stöd eller segregering?”

 

Matematikbiennalen arrangeras i år för andra gången i rad i Umeå. Under två dagar kommer lärare, skolledare, forskare och andra kunna ta del av föreläsningar, workshops och utställningar med matematiktema. Skolvärlden frågade två av föredragshållarna vad deras programpunkter kommer att innehålla.

Kristina Wallin är adjunkt i matematik/matematikdidaktik vid Karlstads universitet, där hon undervisar blivande lärare i årskurs F- 3 och 4 – 6.

– Jag ska hålla i en workshop om sannolikhetslära för lärare i de lägre årskurserna. De som kommer ska få prova på enkla övningar och spel som på ett konkret sätt lägger grunden för den mer teoretiska matematiken inom området. I den senaste kursplanen nämns Sannolikhetsläran redan för de tidiga åldrarna. Man kan säga att eleverna nu möter flera områden i matematiken tidigare.

Innebär det att sannolikhetslära är ett nytt undervisningsområde för lärarna?
– Ja, i de lägre åldrarna. Det är ett roligt område för eleverna men det är många lärare som tycker att det här är svårt eftersom de inte har arbetat speciellt mycket med det tidigare. På lärarutbildningarna går vi in för det här mer nu än förut.

Konkret kan sannolikhetslära i de lägre åldrarna handla om olika spel, något lärarna ska få testa på under workshopen. Ett sådant är ”Hästkapplöpningen” som man spelar två och två.

– Eleven kastar två tärningar och adderar antalet prickar. Spelet går ut på att förstå vilken poängsumma som blir vanligast. Utifrån resultatet kan man diskutera varför vissa poängsummor är vanligare än andra, om antalet tärningskast har betydelse för resultatet och så vidare.

Vem borde komma och lyssna på dig?
– Jag riktar mig framförallt till lärare, de som undervisar från förskoleklass upp till sexan.

Anette Bagger är doktorand i pedagogiskt arbete vid institutionen för Naturvetenskapens och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om de nationella proven i matematik i årskurs 3.

– Jag tittar specifikt på elever som är i behov av stöd under det nationella provet och det kommer jag att prata om. Vem är eleven som är i behov av stöd och vad kan stödet handla om?

Annette Bagger tar som utgångspunkt den diskussion som pågår om segregation i skolan och vad det kan innebära i samband med de nationella proven. Att få sitt behov av stöd tillgodosett handlar ytterst om likvärdighet.

–Jag kommer att exemplifiera med några elevers röster om att göra prov och diskutera vilket stödbehov som kan finnas.

Hon tar ett exempel med flerspråkighet, proven finns bara på svenska och engelska.

– Vi har ju väldigt många elever som pratar andra språk, vilket stöd får de vid provsituationen?

Frågan om stöd är komplex menar hon. Lärarna kanske inte vet vad de behöver stödja, de nationella proven i årskurs 3 är förmodligen de första stora prov som eleverna skriver.

– Jag vill helt enkelt öppna upp för en diskussion kring de nationella proven och jag hoppas att lärarna som är där är intresserade av att samtala om det här.

Vem borde gå och lyssna på dig?
– Lärare i de yngre skolåren först och främst men jag kan också tänka mig att det kan komma lärare som jobbar med elever i årskurs sex eftersom de står inför en likande problematik. Och jag hoppas att det även kommer rektorer. Det är de som har ansvar för resursfördelningen och det är en viktig fråga i sammanhanget.

Vad funderar lärarna på när det gäller nationella prov?
– Bedömning är en stor sak och hur man ska värdera elevernas insatser. Man tampas också med rena resursfrågor, hur räcker vi till? Det kan också handla om: hur ska jag veta vem som behöver vilket stöd i provsituationen? Man kanske hamnar i en situation där man som lärare måste välja vem som ska få del av de begränsade resurserna.

Kommentera