tinaratcovitchartikel

Elever undervisar elever i Tina Ratcovichs klassrum.

Matematik

Matteläraren som låter eleverna göra hennes jobb

Matteläraren Tina Ratcovich vid Skälbyskolan i Västerås låter sina sjundeklassare undervisa skolans ettor och femmor i matematik.
– Jag letar hela tiden efter nya kanaler där jag kan få med kunskapskraven. Varierad undervisning gör eleverna kreativa, säger hon. 

Så jobbar du som Tina
  • Ligg steget före när det gäller planering och syftet med undervisningen.
  • Låt eleverna vara delaktiga i planeringen och syftet.
  • Våga utmana eleverna på deras nivå där de befinner sig, inte där de borde befinna sig.

Tina Ratcovichs sjundeklass delas in i smågrupper om fyra elever, som får undervisa en förstaklass och/eller en femteklass.

– Vi har alla stadier under samma tak, så vi ska ju utnyttja det. Fördelarna med att jobba tillsammans är att eleverna växer av att de känner att de förstår och att lusten till att lära matematik ökar, säger hon.

Gruppen från sjuan får välja ett område eller ett problem. Sedan tittar Tina Ratcovich och eleverna på uppgiften eller problemet tillsammans. Kanske har hon idéer om konkret material de kan använda? Vid behov får eleverna får sedan testa att leda en mattelektion med sina jämnåriga, innan problemet presenteras för den yngre årskursen.

– Ibland måste vi våga gå upp på en högre nivå, våga titta på samband. I femman undersökte vi sambandet mellan cirkelns omkrets och diameter, nämligen pi. Vi törs ge dem som behöver det en utmaning, säger hon.

Efter första lektionen håller Tina Ratcovich en utvärdering tillsammans med eleverna.

På morgonen innan det är dags för lektionen möter hon elevgruppen och påminner dem att hålla den röda tråden, att ta vid där de slutade senast, och att svara på frågor.

Hittills har 19 av 23 elever i Tinas sjua undervisat i matematik för de lägre åldrarna.

Uppgiften är frivillig.

– Men intresset har smittat av sig mellan eleverna och fler vågar prova.

Det krävs en del planering, men Tina Ratcovich ser bara fördelar.

Den som känner obehag för att prata inför sin egen klass tycker, kanske inte att det är lika svårt att förklara matematiken för yngre elever.

Elever som själva har svårt för matematik hittar nya vägar att visa sina färdigheter.

Alla elever får fler möjligheter till att lära sig ett sätt att prata om matematik och problemlösning, där det matematiska språket hamnar i fokus.

– Det är viktigt att eleverna blir medvetna om sitt matematiska språk och blir bättre på att använda rätt begrepp. Jag hör hur de rättar sig själva. De blir medvetna om sitt eget lärande, och törs göra det lite mer avslappnat när de är med de yngre, säger Tina Ratcovich.

Kommentera