mattebilden

På matematikinspiration.se finns övningar som ska hjälpa lärare att använda sig av diskussioner i sin undervisning

Matematik

Mattesidan ska lösa problemen i klassrummet

Problem med matematiken? Nylanserade matematikinspiration.se ska hjälpa lärare att undervisa genom att skapa diskussioner med eleverna.

Svenska elever anser att de får mer individanpassad undersvisning i matte jämfört med elever från andra länder som också deltog i Pisa-undersökningen från Pisa. De svenska eleverna tycker även att de får arbeta mer självständigt eller i små grupper än vad övriga länders elever. Sverige är det land där andelen lågpreseterande elever ökat mest mellan åren 2003 och 2012. Studien visar att elever som får mer utmanande undervisning ofta presterar bättre på Pisa-provet i matematik.

Lärarna Per Berggren och Maria Lindroth har nyligen lanserat matematikinspiration för svenska elever.

– Det finns redan många sidor för lärare att använda som inspiration vilket är bra för då fyller de olika funktioner och behov. Vår sida fokuserar på just problemlösning i matematiken, något som vi tyckt varit svårt att hitta. Problemet som vi upplevt är att det varit svårt att veta vad det är för kvalitet på uppgifterna som ligger ute. Därför har vi skapat en sida med uppgifter och övningar som vi tycker är bra, säger Per Berggren som är den ena halvan i duon som ligger bakom sidan.

2015 fick Per Berggren, som är lärare i matte och NO på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka kommun, och Maria Lindroth, som är lärare i matte och SO på samma skola, Helgepriset från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Priset fick de för att skapa en plattform där de kunde dela med sig av sina idéer till andra matematiklärare runt om i landet. Resultatet blev matematikinspiration.se. Eftersom sidan är gratis och ingen inloggning behövs är den tillgänglig för alla men den riktar sig främst till matematiklärare för årskurserna 4–9. Uppgifterna på sidan har inga svar och inget facit, tanken är i stället att elever och lärare tillsammans ska diskutera sig fram till vad som kan vara ett rimligt svar på uppgiften.

– Läraren får tänka och jobba med problemlösning tillsammans med eleverna. Att lärarna själva får vara med och tänka är ett bra sätt för fler att tränas i att det här sättet att jobba. Om man håller sig till redan uppsatta ramar för hur man ska lära ut så kan det lätt bli så att läraren guidar eleverna till det rätta svaret och eleverna kan läsa av om de är på rätt eller fel väg under arbetets gång. Det här sättet är bättre för det blir i stället en öppen dialog och diskussion, säger Maria Lindroth.

En favorit för skaparna till hemsidan är det som kallas för ”Concept Cartoons”. Ett påstående eller en fråga presenteras och sedan är det några tecknade figurer som svarar vad de tror är rätt svar.  

– Det som är bra är att eleverna diskuterar vad figurerna tror är svaret på frågan. Inte vad de själva tror. När inget ansvar läggs på eleverna att uttrycka vad de själva tror så blir det mycket öppnare och bättre diskussioner. Dom får verkligen tänka till och resonera, vilket ger jättemycket, säger Per Berggren.

Alla som har idéer och egna övningar är välkomna att skicka in tips till matematikinspiration.se.
– Det är roligt om andra vill vara med och bidra. Vi vill inte sätta några spärrar utan vill ha in mer engagemang och resonemang i matteundervisningen men så länge som vi är ansvariga för innehållet förbehåller vi oss rätten att redigera, modifiera eller inte alls publicera tips som vi får in så att innehållet håller sig till den inriktning som vi vill att den ska ha, säger Per Berggren.

 

På matematikinspiration.se finns övningar som ska hjälpa lärare att använda sig av diskussioner i sin undervisning

pom

Per Berggren och Maria Lindroth är lärarna som skapat matematikinspiration.se

Kommentera