Grupp av elever springer i skolan och betyg.

”På torsdag är det skolavslutning och jag ska lämna den klass jag haft under tre år”, skriver grundskoleläraren Petra Ryman.

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Med blandade känslor ser jag fram emot skolavslutningsdagen”

”Jag har inte lyckats med att få alla elever att nå godkänt betyg och jag har inte sett till att alla elever utvecklas och når sin fulla potential. Vilket misslyckande”, skriver läraren Petra Ryman.

Det är lördag morgon och jag sitter i mitt uterum och lyssnar på fågelkvitter och solen skiner.

På torsdag är det skolavslutning och jag ska lämna den klass jag haft under tre år. Det är med blandade känslor jag ser fram emot skolavslutningsdagen. Lättnad, saknad, oro och glädje blandas med känslan av att inte ha räckt till. Jag har inte lyckats med att få alla elever att nå godkänt betyg och jag har inte sett till att alla elever utvecklas och når sin fulla potential. Vilket misslyckande.

I läroplanen matas vi med vilka skyldigheter vi har i skolan och vad vi ska göra och uppnå. Hur skulle det se ut om vi jämförde skolan och sjukvården?  Skolans uppdrag är att eleverna ska lära sig och utvecklas till sin fulla potential och sjukvårdens att patienterna ska bli friska.

I skolan har vi ledord som ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Om sjukvården skulle arbeta efter samma modell skulle det kunna se ut så här:

Petra Ryman, grundskolelärare på Fågelforsskolan i Vaggeryd
Petra Ryman | Foto: Privat

Tänk dig ett klassrum fullt med 30 patienter (elever) i samma ålder men med olika sjukdomar, en läkare (lärare) och eventuellt en sjuksköterska (resurs). Rummet kan vara utrustat med någon form av medicinsk utrustning (projektor, clevertouch, time-timer, böcker, pennor, viss ventilation, dator, ipad). Beroende på vilket rum patienten hamnar i kan den medicinska utrustningen variera (bildsal, idrottssal, slöjdsal, musiksal m.m.)

Ledning och stimulans: Vi vet att alla gynnas av rörelse och näringsriktig mat och sociala kontakter. Detta skulle gynna alla patienter och det kan sjukhuset erbjuda till viss del.

Extra anpassningar: Vissa patienter behöver medicin, bandage eller samtal. Viktigt att de extra anpassningar kan inrymmas i den stora salen och att salen kan erbjuda den medicinska utrustningen och kompetensen.

Viss medicin finns. Plåster, handsprit och korta samtal kan erbjudas när både läkare och sjuksköterska är på plats eller vid tillfälle när specialister är på plats (kurator), provtagning kan genomföras och förhoppningsvis analyseras (specialpedagog).

Särskilt stöd: Patienter behöver opereras, kopplas till respirator, intensivvård, specialistläkare, isoleras från andra på grund av smittorisken, långsiktig vård, sjukgymnastik med personlig sjukgymnast m.m.

Anhöriga (föräldrar): Anhöriga vill veta vad som händer med patienten och vilken vård som erbjuds och kan ha synpunkter på vad som behövs och vad som har mest effekt. De förväntar sig svar omgående och att insatser sätts in. Om de inte känner att patienten behandlats på rätt sätt så kan man anmäla sjukhuset som då får lägga resurser på att skicka in information om hur behandling har skett och vilka insatser som gjorts.

Vad har vi i skolan för möjligheter att ge särskilt stöd till våra elever? Vi kan oftast diagnosticera vad eleven behöver men vad leder det till när vi inte kan erbjuda den vård/undervisning som behövs? Hur ska vi lyckas med att få föräldrar att inse/förstå att vi lärare vill eleverna/barnens bästa och om vi arbetar tillsammans och har förståelse för våra olika roller så kommer det att gynna eleverna/barnen?

Det är vi tillsammans som skapar en god miljö och trygghet för barnen som gör att de växer upp till människor med kunskaper, åsikter och respekt för alla vilket i läroplanen beskrivs som demokratiska medborgare.

Hur kan skolan utvecklas och bli en plats där alla elever verkligen får möjligheten att utvecklas till sin fulla potential och där vi lärare kan känna att vi kan utföra vårt uppdrag att utbilda elever och inte behöva känna att vi inte räcker till?

Petra Ryman, grundskolelärare på Fågelforsskolan i Vaggeryd

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden
Kommentera