helena_dubeck_2

Helena Dübeck, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala, berättar om den kaotiska situationen för lärare i grundskolan.

| Foto: Shutterstock
Coronaviruset

Mellanläget svårt för lärare i grundskolan: ”Kaotiskt”

Samtidigt som gymnasieskolorna uppmanas att övergå till distansundervisning fortsätter många grundskolor hålla öppet.
I Uppsala larmar Helena Dübeck, kommunombud för LR, om den tuffa situation som uppstått för grundskollärarna: mellanläget.

Regeringen uppmanar alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt från och med onsdagen den 18 mars att bedriva distansundervisning efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Men grundskolan rekommenderar man inte att stänga i dagsläget.

Samtidigt pågår det dock diskussioner för att i ett senare skede även kunna stänga grundskolan och förskolan – som just nu befinner sig i ett slags mellanläge.

– Föräldrar med samhällsviktiga funktioner måste fortsätta kunna gå till jobbet. Kommunerna har det här ansvaret och planering för det pågår runt om i Sverige. Jag vill uppmana kommunerna att snabba på det arbetet, sa utbildningsminister Anna Ekström under tisdagens presskonferens.

Under de kommande dagarna väntas det komma nya besked om huruvida landets grundskolor fortsätta vara öppna eller om de också ska stängas.

I samma veva gapar många stolar tomma i klassrummen på grundskolorna, då fler och fler tvingas stanna hemma på grund av lättare förkylningssymptom.

I Uppsala har alla kommunala förskolor och skolor varit öppna under måndagen, trots att många är sjuka och stannar hemma, rapporterar SVT Uppsala.

– Det har saknats upp till hälften av personalen på sina håll, och ungefär 30 procent av eleverna som mest, säger Christina Stenhammar, tillförordnad grundskolechef, till SVT.

LÄS MER – GYMNASIELÄRAREN: VI VET INTE HUR DET SKA GENOMFÖRAS

Läget som har uppstått på många av kommunens skolor är tufft, menar Helena Dübeck, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

Hon upplever att många grundskollärare i kommunen har hamnat i det så kallade mellanläget – den situation som uppstår då några eleverna kommer till skolan och får undervisning i klassrummet och där samtidigt flertalet elever tvingas stanna hemma och får distansundervisning.  

– Det är en problematisk situation när klasserna delas upp som de gör nu. Det blir så svårt att få någon aning om vad som egentligen händer överallt och hur väl eleverna tar till sig av det som man ska lära sig. Det blir inte en kvalitativ undervisning när man har halva klassen hemma och andra halvan i skolan, säger hon och fortsätter:

– Det här mellanläget väcker fler frågor än vi har svar på i nuläget. I dag testar och försöker många lärare hantera situationen så gott det går – men man vet inte riktigt vad resultatet kommer att bli i slutändan.

Det handlar både om det kortsiktiga perspektivet, att hålla en någorlunda stabil situation här och nu, men också om det långsiktiga perspektivet kring vad som händer efter krisen, påpekar Helena Dübeck.

– Vi befarar från fackförbundets sida vad som kommer att hända när vi återgår till någon slags normalitet och hur den vanliga undervisningen ska upprättas. Kommer den situationen vi befinner oss i nu att generera ett tillräckligt bra underlag för betygssättning? Vi har inte riktigt landat i en slutsats i den frågan ännu, men det finns en risk för att det inte kommer att bli så.

Hur upplever ni från fackets håll att man har skött situationen i kommunen under corona-krisen?

– Man har varit dåligt förberedd. I och med att många skolorna nu har blivit tömda på lärare och elever så leder det till att klassrummen blir halvfulla och det finns klasser som inte har några lärare på plats. Det stör hela organisationen.

I de lägre årskurserna på grundskolan är det jättesvårt att bedriva en vanlig undervisning i dagsläget, menar hon.

– Det är många lektioner som ställs in varje dag. 

Hur löser man det? 

– Det är svårt. Lärarna uppmanades redan förra veckan att börja tänka om i hur man har lagt planeringarna. Jag som är lärare på gymnasieskolan har till exempel fått direktiven att lägga om planeringen så att det som är mer lämpat för hemarbete planeras in till den här perioden. Sedan får man skriva extra tydliga instruktioner så att det kan göras av elever som är hemma.

Lärarnas Riksförbund i Uppsala trycker nu samtidigt extra hårt på att arbetsgivaren måste vara noggrannare med arbetsmiljön och hur man organiserar i skolan för att minska kaoset, berättar Helena Dübeck.

– Det här påverkar alla medlemmars arbetsmiljö jättemycket. Det leder till stress, planingssvårigheter och svårt att få tiden att räcka till helt enkelt.

Lyckas man kontrollera situationen någorlunda då? 

– Det är några enstaka fall där situationen har eskalerat och där det är kaotisk stämning. Men i det stora hela fungerar det hyfsat. Dock är vi inne i ett ganska tidigt skede av den här krisen.

Kommentera