asa_morberg
Foto: Ove Wall
Ny i yrket

Mentor ger bättre lärare

Nya lärare som får en mentor som introducerar dem i yrket klarar sig bättre än de som inte får det. Det säger lärarutbildaren och forskaren Åsa Morberg.
– Ställ inte samma krav i början. Inse att den som är ny i yrket kan ha lite att lära, men kommer att bli en alldeles utmärkt lärare framöver.

Åsa Morberg tipsar

Åsas tips till nya lärare

  • Tänk så här: Kan andra så kan jag. Självkänslan är jätteviktig, våga lita på dig själv.
  • Var inte rädd för att be om hjälp och ta stöd av andra. Ha öppna dörrar!
  • Nya lärare kan stötta varandra genom nätverk. Man behöver inte bara tips från mer erfarna kollegor, det är oerhört givande att dela erfarenheter med andra som också är nya och som befinner sig i samma situation.

Åsas tips till dig som är kollega

  • Ställ inte samma krav på den som är ny.
  • Lär dig ställa frågan: Vad har du med dig i bagaget? Beroende på var man läst och vilken utbildning man har så ser det olika ut. Det gäller både skolledare och mentorer.
  • Stötta den nya läraren med exempel och modeller.

Att en nyutexaminerad lärare får en bra yrkesintroduktion är otroligt viktigt menar Åsa Morberg, lärarutbildare och docent vid Högskolan i Gävle, vars forskningsområde är nya lärares första tid i yrket. Alla borde få en kvalitativ, god introduktion med mjukstart och mentorsstöd, menar hon. Forskningen visar att de som får en mentor lyckas bättre än de som inte får det.

– En kollega till mig, Ove Lindberg, räknade i sin avhandling ut hur lång lärarutbildningen borde vara för att göra läraren riktigt förberedd för sitt yrke. Det blev 13 år. Jag tycker att det är viktigt att se den här frågan i det ljuset. Vi kan aldrig få med allt under lärarutbildningen.

Själv har Åsa Morberg arbetat på olika sätt inom lärarutbildningen sedan början av 1970-talet, och har varit med om en rad reformer. Men oavsett var tyngdpunkten har legat i den aktuella lärarutbildningen så har man som ny lärare saknat det man inte fick. Desto viktigare med en god yrkesintroduktion.

– Många gånger tror rektorerna att när en nyutexaminerad lärare börjar på skolan så är den personen färdigutbildad. Det där blir jag vansinnig på. Vi hinner en del på utbildningen, andra saker klarar vi under introduktionen och det tredje tillhör det livslånga lärandet.

När Åsa Morberg har tittat på vad nya lärare upplever som svårt är det ett par områden som återkommer. De upplever arbetssituationen som tuff med oändliga arbetsuppgifter och svårigheter att prioritera. Föräldrakontakten är många osäkra inför, liksom ledarskapet och hur man ska agera i klassrummet. Ytterligare en utmaning är hur man ska hantera det komplexa klassrummet och möta alla elever med olika svårigheter och olika sätt att lära. Kort sagt, det som upplevs som svårast är själva hantverket.

– Den senaste lärarutbildningsreformen var ämnenas reform. Men om man tittar på varför lärare misslyckas så är det inte på grund av dåliga ämneskunskaper. Man misslyckas därför att man inte har yrkesredskapen. Så jag kan nog tycka att de bitarna borde ha stärkts i stället, säger Åsa Morberg.

Ett skäl för en god introduktion, anser Åsa Morberg, är att de nyutexaminerade lärarna kan ha lite olika förkunskaper beroende på var de läst sin utbildning. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är kort och kvaliteten är beroende av handledaren. I värsta fall har studenten haft vad Åsa Morberg kallar en curlinghandledare som gjort praktiken till en skyddad verkstad. Och ju färre utmaningar under utbildningen, desto större praxis-chock.

– Både som mentor och skolledare ska man fråga vad de nya lärarna har med sig i bagaget. Min erfarenhet är att skolledarna ofta är jätte-
dåliga på det, tyvärr. Under lärarutbildningen lät jag studenterna göra en kompetensprofil: det här är jag bra på, det här är jag mindre bra på, det här behöver jag lära mig. Jag brukar tipsa mentorerna om att göra detsamma när jag håller i utbildningar.

Man måste också se över vilken arbetssituation man ger de nya lärarna, säger Åsa Morberg, och ge dem uppgifter som de har möjlighet att klara av.

– Jag propagerar för att man som ny ska få lite lägre undervisningstid. Det är inte ovanligt att mentorn får nedsättning i tjänst för att hinna med mentorskapet, det borde även den nyanställde få. Men absolut viktigast är att de nya lärarna får en mentor, man vet att de klarar sig bättre då. 

Kommentera