klocka-kalender-810

När mentorerna tar utvecklingssamtalen blir det mer tid för undervisning.

Arbetsmiljö

Mentorer på heltid – så minskade lärarnas stress

Sedan tre år arbetar Vretagymnasiet i Östergötland med heltidsmentorer. Nu följer två skolor i Linköpings kommun efter.
– Det är skönt att släppa utvecklingssamtal och föräldrakontakt och bara undervisa, säger Cecilia Andersson, lärare i svenska och historia.

Så funkar mentorskapet

Mentorskapet är inte reglerat i styrdokumenten, vilket bidrar till att kvaliteten kan skifta. En mentors uppdrag är traditionellt att stödja eleverna i skolsituationen och i deras sociala situation. Här ingår bland annat utvecklingssamtal, att följa upp frånvaro och hålla kontakt med föräldrar.

Det vanligaste är att mentorskapet fördelas bland lärarna men vissa skolor har infört mentorer på heltid.

Vretagymnasiet har sex heltidsanställda mentorer. De är lärare som fått söka sina mentorstjänster när skolan övergick från att alla lärare skötte mentorskapet, till ett fåtal. Lärarna kan koncentrera sig på sin undervisning och studieresultaten ökar.

Cecilia Andersson har arbetat som lärare i tio år – och hon vill inte gå tillbaka till att kombinera lärar- och mentorsrollen.

– Jag tycker att den stora fördelen är att man får fokusera på undervisningen och de kurser man har. Jag är fortfarande skyldig att ha samtal med elever och ibland med föräldrar och följa upp med mentor hur det går i mina ämnen. Men jag behöver inte ta det sociala, säger hon.

Annika Gabrielsson var idrottslärare när heltidstjänsterna för mentorer infördes. Hon hade arbetat i femton år och var sugen på något nytt.

– Det jag personligen tyckte var roligast med undervisning var att skapa relationer och se dem växa. Det är mer av det som jag tycker roligt idag än när jag undervisade, säger Annika Gabrielsson.

I och med att mentor blev ett heltidsjobb på skolan fick de kvarvarande lärarna dela på de nyblivna mentorernas gamla undervisning. För Cecilia Andersson rör det sig om ytterligare en 100-poängskurs på ett läsår, mellan två och tre timmar per vecka.

– Man slipper splittringen mellan att vara både lärare och mentor och det är en tidsvinst, säger hon.

Som heltidsmentor har Annika Gabrielsson ansvar för 80 elever.

– Jag har väldigt många bollar i luften och man kommer nära och får förtroenden, men man får så mycket av ungdomarna så man kan ta det jobbiga, säger hon.

Krävande föräldrar är ett stressmoment för många lärare.

– Nu vet föräldrarna vart de ska vända sig och vi har tid avsatt i schemat. De behöver inte konkurrera med 18 undervisningstimmar, säger hon.

Eleverna är också nöjda. Även om deras mentorer är uppbokade, är de ändå mer tillgängliga.  Och studieresultaten ökar samtidigt som fler tar examen.

Skolans rektor ser ingen annan orsak till vändningen.

– På det här sättet får vi bättre koll och är snabbare i vändningen när något händer, samtidigt som jag har färre att kommunicera med, säger Elisabeth Bringer Hallberg.

Kommentera