Annons
Josefin Dahlberg är nyutbildad lågstadielärare på Noltorpsskolan och har fått mycket hjälp av Lärarna Anette Malby och Eva Rosell under sin första tid i yrket.

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Publicerad 21 oktober 2019

Fakta

Mentorsnätverket i Alingsås:

  • Under våren startades mentorsnätverket för nyutexaminerade lärare i Alingsås kommun för att stötta lärare i åk 1–6 under de tre första åren.
  • Upplägget bygger på att nyutbildade lärare stöttas av en erfaren lärare som fungerar som en mentor, även lärare som har arbetat mellan två eller tre år erbjuds fortsatt mentorskap frivilligt.
  • Genom mentorsnätverket får lärarna individuellt stöd, men även chansen att tillhöra en grupp lärare som träffas en gång per månad, ca två timmar per gång, där man får dela erfarenheter och diskuterar aktuella frågor.
  • Anette Malby och Eva Rosell har ingen upplysningsplikt till rektorerna.

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 
Målet är att stötta nya kollegor så att jobbet känns inspirerande och att arbetsbelastningen begränsas – och att fler ska vilja stanna kvar i läraryrket.

Lärarveteranerna Anette Malby och Eva Rosell i Alingsås har tillsammans över 60 års erfarenhet av att arbeta som lärare. 

Under åren har de bland annat sett hur bristen på lärare i Sverige har vuxit kraftigt. Var och vartannat år har de på nära håll fått se hur nyutbildade lärarkollegor börjar, för att sedan efter en kort tid sluta – antingen för att flytta till en annan skola eller till ett helt annat yrke.

För tre år sedan började lärarduon fila på en idé som skulle motverka den negativa utvecklingen i kommunen. 

Under vårterminen 2018 presenterade de sitt förslag för verksamhetschefen: ett mentorsnätverk för nyutbildade kollegor som stöttar lärarna under deras tre första år i yrket.

Kommunen nappade på förslaget och under hösten 2018 sjösattes satsningen tillsammans med tolv nyutbildade lärare inom grundskolan.

Genom mentorsnätverket arrangerar Anette Malby och Eva Rosell en gång i månaden en gruppträff där lärare träffas, delar erfarenheter och diskuterar aktuella frågor. Utöver gruppmötena erbjuds dessutom lärarna kontinuerligt individuellt stöd.

– Jag och Eva åker runt och träffar de nyutbildade lärarna på deras skolor. Då är man en eftermiddag och hälsar på under lektionen och efteråt sitter man och pratar. Vi tar upp saker som vi har sett och sedan äger mentorskollegan tiden och har chansen att fråga oss saker som hen har funderat på. Vi ger sedan feedback och handfasta tips utifrån det vi har sett under lektionerna, säger Anette Malby. 

Det kan handla om att hjälpa kollegor att bedöma texter eller att ge tips kring utmaningar som rör de nationella proven.

 – Med stöttning från erfarna mentorer så blir de första åren lättare. Vårt mål med satsningen är att de nya lärarna ska kunna känna att det är roligt att jobba som lärare, säger Eva Rosell.

”Att få bolla vardagliga saker med en person som inte är ens chef är jätteviktigt”, menar Anette Malby. Foto: Julia Sjöberg

Satsningen på mentorsnätverket har tagits emot väl av lärarkollegor, rektorer, utvecklingsledare och även från kommunen som finansierar satsningen.

– Vi har finansierat det själva i vår kommunala budget. Det räckte till att både Eva och Anette kan arbeta 20 procent med det här projektet, sedan kommer en ny person att börja arbeta på 10 procent på högstadiet till höstterminen. Så totalt lägger vi en halvtidstjänst på detta, säger Rachel Törnell, verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i Alingsås kommun.

Hon tror att satsningen kommer att vara betydelsefull för att fler lärare ska vilja stanna kvar i kommunen och yrket framöver. 

– Den första tiden i yrket är en känslig tid och jag tror att det är då det avgörs om man kastar in handduken eller jobbar vidare.

”Vi märkte att efter ett år tappar man en del nya kollegor – därför behövs det här”, säger Eva Rosell. Foto: Julia Sjöberg

En av de nyutbildade lärarna som har deltagit i nätverket under våren är Josefin Dahlberg, lågstadielärare på Noltorpsskolan. Hon tycker att satsningen har hjälpt henne mycket under den första tiden i yrket.

– Evas och Anettes positiva inställning till yrket har fått många nyutbildade lärare att dels känna stolthet, dels att vilja vara lärare hela yrkeslivet. Man hör så mycket negativt om skolan och lärares utmaningar, och de finns absolut, men det är skönt att också få fokusera på hur man kan bli hjälpt och på den egna utvecklingen, säger hon. 

Senaste gången Anette Malby var och hälsade på Josefin Dahlberg på Noltorpsskolan och gav individuellt stöd passade de på att möblera om i hennes klassrum.

– Jag fick hjälp med hur man bäst organiserar sitt klassrum. Det blev jättebra för mina elever och jag märker av en stor skillnad. Den hjälpen hade jag aldrig kunnat få av andra kollegor på skolan, den tiden finns inte, säger Josefin Dahlberg. 

– Även om man har världens bästa arbetslag så är ens kollegor så pressade i dag att man inte hinner lika mycket som man hade önskat. I det tuffa klimatet i skolan så erbjuder vi stöd, och det kan göra skillnad så att lärarna stannar kvar i lärar­yrket, tillägger Eva Rosell.

Innan Josefin Dahlberg påbörjade sin lärarkarriär arbetade hon som förskol­lärare. I det yrket var det betydligt vanligare att man arbetade tätt ihop med kollegorna – den omställningen var tuff i början när hon började som lärare, berättar hon.

– Jag kastades in i en ny värld där man som lärare är väldigt ensam. Då har det varit otroligt hjälpsamt att få ta del av deras expertis och få hjälp i svåra situationer man ställs inför som nyutbildad.

Det som är svårt för lärare i dag när man kommer som ny, och det var det även när jag började för 30 år sedan, det är ledarrollen.

Men vad är det då som de nyutbildade lärarna vill ha mest hjälp med? För Anette Malby är svaret enkelt.

– Ledarskapet. Det som är svårt för lärare i dag när man kommer som ny, och det var det även när jag började för 30 år sedan, det är ledarrollen. Ibland kan de nyutbildade kollegorna ha extra svårt för det här, då jobbar vi med de bitarna, säger Anette Malby.

Under vårterminen har man därför lagt stort fokus på lärares förhållningssätt och hur man skapar bra relationer med eleverna.

– Vi ser att några lärare tenderar att bli rädda för att vara tydliga och bestämda, det kan anses som negativt. Ibland kan även några bli för stränga om de ska agera tydligt i ledarskapet, och då har det gått för långt åt det andra hållet.  

Anette (till vänster) och Eva (höger) stöttar nyexade lärare, som Josefin (i mitten), under deras första år i yrket. Foto: Julia Sjöberg

Från och med augusti utökas satsningen. Då kommer Eva och Anette få en till kollega som kommer att arbeta med lärare på högstadiet (7–9).

– Det är jättekul att det utökas. De allra flesta, nio av tolv lärare som var med under våren, kommer att fortsätta även under höstterminen 2019. Det är ett bra kvitto på att det vi gör fungerar. Till nästa termin kommer vi att få fem–sex stycken till som kommer ingå i satsningen. Det är väldigt roligt, säger Anette Malby.

Vad kan förbättras med mentorsnätverket? 

– Tiden. För att det ska bli riktigt bra för de nyutbildade lärarna skulle vi behöva vara hos dem lite oftare än vad vi får till i dag. Som det har varit nu besöker vi lärarna individuellt en gång i månaden och får vi dessutom några ytterligare lärare till nätverket – då blir det kanske bara var sjunde vecka tyvärr. Våra önskemål inför framtiden är förstås att bygga ut mentorsnät­verket ytterligare, säger Eva Rosell.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Delvis distansundervisning i Stockholm i höst

Corona

På måndag väntas Stockholms stad fatta ett beslut om distansundervisning till hösten.

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons
Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons