alingsas_1

Josefin Dahlberg är nyutbildad lågstadielärare på Noltorpsskolan och har fått mycket hjälp av Lärarna Anette Malby och Eva Rosell under sin första tid i yrket.

Ny i yrket

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 
Målet är att stötta nya kollegor så att jobbet känns inspirerande och att arbetsbelastningen begränsas – och att fler ska vilja stanna kvar i läraryrket.

Mentorsnätverket i Alingsås:
  • Under våren startades mentorsnätverket för nyutexaminerade lärare i Alingsås kommun för att stötta lärare i åk 1–6 under de tre första åren.
  • Upplägget bygger på att nyutbildade lärare stöttas av en erfaren lärare som fungerar som en mentor, även lärare som har arbetat mellan två eller tre år erbjuds fortsatt mentorskap frivilligt.
  • Genom mentorsnätverket får lärarna individuellt stöd, men även chansen att tillhöra en grupp lärare som träffas en gång per månad, ca två timmar per gång, där man får dela erfarenheter och diskuterar aktuella frågor.
  • Anette Malby och Eva Rosell har ingen upplysningsplikt till rektorerna.

Lärarveteranerna Anette Malby och Eva Rosell i Alingsås har tillsammans över 60 års erfarenhet av att arbeta som lärare. 

Under åren har de bland annat sett hur bristen på lärare i Sverige har vuxit kraftigt. Var och vartannat år har de på nära håll fått se hur nyutbildade lärarkollegor börjar, för att sedan efter en kort tid sluta – antingen för att flytta till en annan skola eller till ett helt annat yrke.

För tre år sedan började lärarduon fila på en idé som skulle motverka den negativa utvecklingen i kommunen. 

Under vårterminen 2018 presenterade de sitt förslag för verksamhetschefen: ett mentorsnätverk för nyutbildade kollegor som stöttar lärarna under deras tre första år i yrket.

Kommunen nappade på förslaget och under hösten 2018 sjösattes satsningen tillsammans med tolv nyutbildade lärare inom grundskolan.

Genom mentorsnätverket arrangerar Anette Malby och Eva Rosell en gång i månaden en gruppträff där lärare träffas, delar erfarenheter och diskuterar aktuella frågor. Utöver gruppmötena erbjuds dessutom lärarna kontinuerligt individuellt stöd.

– Jag och Eva åker runt och träffar de nyutbildade lärarna på deras skolor. Då är man en eftermiddag och hälsar på under lektionen och efteråt sitter man och pratar. Vi tar upp saker som vi har sett och sedan äger mentorskollegan tiden och har chansen att fråga oss saker som hen har funderat på. Vi ger sedan feedback och handfasta tips utifrån det vi har sett under lektionerna, säger Anette Malby. 

Det kan handla om att hjälpa kollegor att bedöma texter eller att ge tips kring utmaningar som rör de nationella proven.

 – Med stöttning från erfarna mentorer så blir de första åren lättare. Vårt mål med satsningen är att de nya lärarna ska kunna känna att det är roligt att jobba som lärare, säger Eva Rosell.

”Att få bolla vardagliga saker med en person som inte är ens chef är jätteviktigt”, menar Anette Malby. Foto: Julia Sjöberg
”Att få bolla vardagliga saker med en person som inte är ens chef är jätteviktigt”, menar Anette Malby. Foto: Julia Sjöberg

Satsningen på mentorsnätverket har tagits emot väl av lärarkollegor, rektorer, utvecklingsledare och även från kommunen som finansierar satsningen.

– Vi har finansierat det själva i vår kommunala budget. Det räckte till att både Eva och Anette kan arbeta 20 procent med det här projektet, sedan kommer en ny person att börja arbeta på 10 procent på högstadiet till höstterminen. Så totalt lägger vi en halvtidstjänst på detta, säger Rachel Törnell, verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i Alingsås kommun.

Hon tror att satsningen kommer att vara betydelsefull för att fler lärare ska vilja stanna kvar i kommunen och yrket framöver. 

– Den första tiden i yrket är en känslig tid och jag tror att det är då det avgörs om man kastar in handduken eller jobbar vidare.

”Vi märkte att efter ett år tappar man en del nya kollegor – därför behövs det här”, säger Eva Rosell. Foto: Julia Sjöberg
”Vi märkte att efter ett år tappar man en del nya kollegor – därför behövs det här”, säger Eva Rosell. Foto: Julia Sjöberg

En av de nyutbildade lärarna som har deltagit i nätverket under våren är Josefin Dahlberg, lågstadielärare på Noltorpsskolan. Hon tycker att satsningen har hjälpt henne mycket under den första tiden i yrket.

– Evas och Anettes positiva inställning till yrket har fått många nyutbildade lärare att dels känna stolthet, dels att vilja vara lärare hela yrkeslivet. Man hör så mycket negativt om skolan och lärares utmaningar, och de finns absolut, men det är skönt att också få fokusera på hur man kan bli hjälpt och på den egna utvecklingen, säger hon. 

Senaste gången Anette Malby var och hälsade på Josefin Dahlberg på Noltorpsskolan och gav individuellt stöd passade de på att möblera om i hennes klassrum.

– Jag fick hjälp med hur man bäst organiserar sitt klassrum. Det blev jättebra för mina elever och jag märker av en stor skillnad. Den hjälpen hade jag aldrig kunnat få av andra kollegor på skolan, den tiden finns inte, säger Josefin Dahlberg. 

– Även om man har världens bästa arbetslag så är ens kollegor så pressade i dag att man inte hinner lika mycket som man hade önskat. I det tuffa klimatet i skolan så erbjuder vi stöd, och det kan göra skillnad så att lärarna stannar kvar i lärar­yrket, tillägger Eva Rosell.

Innan Josefin Dahlberg påbörjade sin lärarkarriär arbetade hon som förskol­lärare. I det yrket var det betydligt vanligare att man arbetade tätt ihop med kollegorna – den omställningen var tuff i början när hon började som lärare, berättar hon.

– Jag kastades in i en ny värld där man som lärare är väldigt ensam. Då har det varit otroligt hjälpsamt att få ta del av deras expertis och få hjälp i svåra situationer man ställs inför som nyutbildad.

Det som är svårt för lärare i dag när man kommer som ny, och det var det även när jag började för 30 år sedan, det är ledarrollen.

Men vad är det då som de nyutbildade lärarna vill ha mest hjälp med? För Anette Malby är svaret enkelt.

– Ledarskapet. Det som är svårt för lärare i dag när man kommer som ny, och det var det även när jag började för 30 år sedan, det är ledarrollen. Ibland kan de nyutbildade kollegorna ha extra svårt för det här, då jobbar vi med de bitarna, säger Anette Malby.

Under vårterminen har man därför lagt stort fokus på lärares förhållningssätt och hur man skapar bra relationer med eleverna.

– Vi ser att några lärare tenderar att bli rädda för att vara tydliga och bestämda, det kan anses som negativt. Ibland kan även några bli för stränga om de ska agera tydligt i ledarskapet, och då har det gått för långt åt det andra hållet.  

Anette (till vänster) och Eva (höger) stöttar nyexade lärare, som Josefin (i mitten), under deras första år i yrket. Foto: Julia Sjöberg
Anette (till vänster) och Eva (höger) stöttar nyexade lärare, som Josefin (i mitten), under deras första år i yrket. Foto: Julia Sjöberg

Från och med augusti utökas satsningen. Då kommer Eva och Anette få en till kollega som kommer att arbeta med lärare på högstadiet (7–9).

– Det är jättekul att det utökas. De allra flesta, nio av tolv lärare som var med under våren, kommer att fortsätta även under höstterminen 2019. Det är ett bra kvitto på att det vi gör fungerar. Till nästa termin kommer vi att få fem–sex stycken till som kommer ingå i satsningen. Det är väldigt roligt, säger Anette Malby.

Vad kan förbättras med mentorsnätverket? 

– Tiden. För att det ska bli riktigt bra för de nyutbildade lärarna skulle vi behöva vara hos dem lite oftare än vad vi får till i dag. Som det har varit nu besöker vi lärarna individuellt en gång i månaden och får vi dessutom några ytterligare lärare till nätverket – då blir det kanske bara var sjunde vecka tyvärr. Våra önskemål inför framtiden är förstås att bygga ut mentorsnät­verket ytterligare, säger Eva Rosell.

Kommentera