idrott1
Foto: Niklas Björling
LR positivt till förslag

Mer idrott – mindre ”elevens val”

Regeringen föreslår att idrottslektionerna i grundskolan ska öka med 20 procent. I upplägget ingår även en motsvarande minskning av antalet timmar till elevens val.

Kristdemokraterna ser ut att ha fått gehör i regeringen för sitt utspel i Almedalen om att förstärka idrottsundervisningen i skolan.

– Vi kristdemokrater kommer att arbeta för att alla barn varje dag får möjlighet till fysisk aktivitet. För alla barn har rätt till hälsa, kunskap och så goda uppväxtvillkor som det överhuvudtaget är möjligt, sa Göran Hägglund då i sitt partiledartal.

I dag presenterar regeringen ett gemensamt förslag om att gå från 500 timmar till 600 timmar idrott och hälsa i grundskolan – och det motsvarar nästan 10 procent av elevernas totala undervisningstid. I utbyte ska de 382 timmar som läggs på elevens val minskas till 282 timmar.

– Mer idrott innebär att eleverna rör sig mer och det kan bidra till bättre kunskapsresultat, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Regeringen bedömer att förändringen kan ske från och med läsåret 2016/17.

– Det är bra att elevernas behov av att röra på sig kan tillfredsställas under ledning av utbildade, behöriga lärare i idrott, så att även måluppfyllelsen för eleverna ökar. Idrott och rörelse spelar också en viktig roll för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet i andra ämnen, förslaget ger därför förutsättningar för att höja kvaliteten i skolan och elevernas resultat i alla ämnen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Kommentera